İbnü’l Abbar Kimdir?

0

İbnü’l-Abbar kimdir ve ne yapmıştır? İbnü’l-Abbar hayatı, biyografisi, eserleri, çalışmaları hakkında bilgi.

İbnü’l-Abbar

İbnü’l-Abbar;  tam adı Ebu Abdullah Muhammed El-kuzai (d. Şubat 1199, Balansiya [Valencia] Emirliği, İspanya – ö. 6 Ocak 1260, Tunus), Arap tarihçi, ilahiyatçı ve yergi yazarıdır.

Balansiya emirinin kâtibi olarak devlet hizmetine girdi. Eylül 1238’de Balansiya’nın Aragon Krallığı’nın yönetimini kabul etmesi üzerine Tunus’a yerleşti ve Hafsi hükümdarı Ebu Zekeriya Yahya ile ardılı el-Mustansır döneminde emirliğin başkâtibi olarak görev yaptı.

Tunus’ta bulunduğu yıllarda tarih ve ilahiyat konularında araştırmalarda bulundu, kitaplar yazdı. En önemli yapıtı Endülüs’te yaşamış Müslüman şairleri ele alan Tuhfetü’l-Kadim adlı araştırmasıdır. Aynı zamanda yetenekli bir mizah ve yergi yazarı olan İbnü’l-Abbar, el-Mustansır’ı hicveden bir şiiri yüzünden onun tepkisini çekti. İdam edilmesine bu şiirin neden olduğu sanılır.


Leave A Reply