İbrahim Edhem Paşa Kimdir?

0
Advertisement

İbrahim Edhem Paşa kimdir ve ne yapmıştır? İbrahim Edhem Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi, devlet adamlığı hakkında bilgi.

İbrahim Edhem Paşa

İbrahim Edhem Paşa; (d. y. 1818, Sakız Adası – ö. 19 Mart 1893, İstanbul), Osmanlı sadrazamı ve bilim adamıdır. Jeolojinin bir bilim dalı olarak yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Osman Hamdi, İsmail Galib ve Halil Edhem Eldem’in babasıdır.

Koca Hüsrev Paşa’nın kölelerindendi ve Rum ya da Çerkeş asıllıydı. 1830’da öğrenim görmek üzere Fransa’ya gönderildi. 1839’da madencilik konusundaki öğrenimini tamamlayarak İstanbul’a döndükten sonra çeşitli maden işletmelerinde müdürlük etti. 1849’da saray hizmetine alındı. Abdülmecid’e Fransızca dersleri verdi. Encümen-i Daniş’in ilk üyeleri arasında yer aldı. 1856’da vezirliğe yükseltildi ve 1876’ya değin nazırlık, valilik gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1876’da Berlin elçiliğine atandı. Aynı yıl toplanan Tersane Konferansı’nda Osmanlı heyetinin ikinci başkanlığını yaptı. 5 Şubat 1877’de II. Abdülhamid tarafından sadrazamlığa atandı. Heyet-i Mebusan ilk kez onun sadareti döneminde açıldı (19 Mart 1877). 1878’de görevden alınan İbrahim Edhem Paşa, aynı yıl Viyana elçiliğine, 1883’te de dahiliye nazırlığına getirildi.

İbrahim Edhem Paşa, diplomasi kurallarını son derece iyi bilen bir devlet adamıydı. Jeoloji konusundaki yazılarıyla jeolojinin bilim dalı olarak yerleşmesine katkıda bulunmuş, âşarî usulünün (metre sistemi) kullanılmasını savunmuştur. Ayrıca özellikle içindeki fotoğraflar bakımından bugün de önemini koruyan ve Elbise-i Osmaniye olarak bilinen Les Costumes populaires de la Turquie en 1873 ile metni Türkçe, Fransızca ve Almanca olan Usûl-i Mimari-i Osmani (1873) adlı yapıtların hazırlanıp basılmasına önayak olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply