İçin İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

İçin ile ilgili cümleler. İçin kelimesi içeren “İçin” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İçin İle İlgili Cümleler

 1. *** Ne için para istediğini söylersen banka daha anlayışlı davranabilir.
 2. *** Kırım Hanlığı’nın başkenti olmayı sürdüren kent, 1783’te Rusların eline geçti. “Tatar Elhamrası” olarak da bilinen, 1519’da inşa edilmiş saray, Çariçe II. Yekaterina için yeniden onarımdan geçirildi.
 3. *** 1856 Islahat Fermanı ve 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle gayrimüslimlerin devam ettikleri okullar için de yeni düzenlemeler getirilmişti.
 4. *** Türkiye Cumhuriyeti için azınlıklar konusunda bağlayıcı metin olan Lozan Antlaşması da (1923) bu sistemin ürünüydü.
 5. *** Günümüzde Avusturya’nın en önemli kaplıcalarından ve sağlık merkezlerinden biri olmanın yanı sıra, kış sporlan için de uluslararası bir merkezdir.
 6. *** 1918’deki “Kafkas Şeddi”, Kurtuluş Savaşı veren Türkiye için bir dezavantajdı; yeni devrim yapmış SSCB’den yardım gelmesini aksatıyordu.
 7. *** Şah Cihan 1657’de hastalanınca dört oğlu, Dârâ Şükûh, Şah Şüca, Evrengzib ve Murad Bahş iktidarı ele geçirmek için savaşa tutuştular.
 8. *** Yabancı yatırımları özendirmek için çeşitli vergi teşvikleri getirilmiş, belirli hammaddelerle yatırım mallarının ithalatından alman gümrük vergileri düşürülmüştür.
 9. *** Seçime katılmak için yürütme organının onayı gerekir.
 10. *** Şirket 1914’te, W.W. Hodkinson’ın film dağıtım şirketinin Adolph Zukor’ın şirketi Famous Players’a, Jesse Lasky’nin şirketi Jesse Lasky Feature Play Company’ye ve öbür yapımcılara filmleri için bir dağıtım ağı önermesiyle oluştu.
 11. *** 17. yüzyılda değişik yerlerde altın bulunması bölgeyi göçmenler için çekici duruma getirdi.
 12. *** Parça başına ödenecek ücret düzeyi, genellikle ortalama işçinin bir birim ürünü üretmek için harcadığı süre göz önüne alınarak saptanır.
 13. *** D harfi biçiminde oldukları için D elektrotları olarak adlandırılan bu elektrotlar havası boşaltılmış bir bölme içinde yer alır.
 14. *** Anneler, evlenme çağı gelip de kısmeti çıkmayan kızları için kırk evden kırk parça kumaş toplar ve çeyizi için bohça dikerlerdi.
 15. *** Ormanların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için yok olan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerekir.
 16. *** İçin için ağlayarak hayatını devam ettiremezsin.
 17. *** Ormanlarda, fabrika atıklarının atıldığı yerlerde, tarım alanlarında ve denizlerde çok sayıda tür yaşadığı için koruma alanı dar sayılmaz.
 18. *** Bunun için bir hayvan türünün avlanmasını yasaklamak daha çok ötürü ilgilendirir.


Leave A Reply