II. Dünya Savaşının Sonuçları

0
Advertisement

İnsanlık tarihinin en kanlı savaşı olan II. Dünya Savaşının sonuçlarının maddeler halinde yazılmış olduğu sayfamız.

İkinci Dünya Savaşı Resimleri

  1. II. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın kat kat üstünde insan kaybı ve ekonomik yıkıma yol açtı. 45 milyonu sivil halk olmak üzere 55 milyon insan hayatını kaybetti.
  2. Milyonlarca insan, Doğu Avrupa’dan göç etti.
  3. Savaştan sonra büyük bir bloklaşma başladı. Doğu Almanya, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya ve Yugoslavya’da sosyalist rejimler kuruldu. Bunlar Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde Varşova Paktı’nı kurarken, Avrupa’nın diğer devletleri de ABD’nin de katılımıyla NATO’yu kurdular. Ancak 1986’dan beri bloklar arası yumuşama başladı. Varşova Paktı dağıldı. Doğu Avrupa ülkelerinde önemli yönetim değişiklikleri ve Batıya yöneliş başladı.
  4. Alman toprakları parçalandı ve ufaldı. Almanya iki ayrı devlete bölündü. Bu iki Alman devleti 1990’da tekrar birleşti.
  5. Savaş sonrasında ABD, Avrupa’ya büyük çapta bir yardım programı başlattı. Savaş sonrası Avrupa’da görülen büyük ekonomik kalkınmada bu yardımın önemli payı vardır.
  6. Milletler Cemiyeti yerine daha yetkili ve güçlü bir örgüt olarak Birleşmiş Milletler kuruldu (24 Ocak 1945).
  7. Sömürgecilik kalktı. Eski sömürgelerin hemen tümü bağımsızlıklarına kavuştular.
  8. Yahudiler, ABD ve İngiltere’nin desteğiyle Filistin’de israil Devleti’ni kurdular.
  9. Bağımsızlıklarını kazanan devletlerin sayıca artması üzerine Üçüncü Dünya Ülkeleri diye anılan ve herhangi bir bloka bağlı olmayan bir güç ortaya çıktı.

Başta Birleşmiş Milletler’deki oylamalarda olmak üzere bu ülkeler birçok konuda birlikte hareket ederek dünya politikasında etkili olmaya başladılar.

TÜRKİYE’NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE NATO’YA GİRİŞİ

II. Dünya Savaşı süreci içinde başlayan uluslararası bir örgüt kurma çalışmaları, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulmasıyla sonuçlandı.

Teşkilatın kuruluş amacı, dünya barış ve güvenliğini korumak ve ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmekti. Türkiye, 15 Ağustos 1945’te Birleşmiş Milletler Anayasa’sını kabul ederek örgütün üyesi oldu.

Sovyetler Birligi’nin Doğu Avrupa’daki etkinliklerini öne süren ve güvenliklerinin tehlikeye düştüğünü belirten Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, 17 Mart 1948’de Brüksel Antlaşması’yla ortak bir savunma örgütü oluşturmayı kabul ettiler. ABD’nin de bu örgüte katılmasıyla 4 Nisan 1949’de Kuzey Atlantik Antlaşması imzalandı ve NATO kuruldu. Türkiye bu örgüte 18 Şubat 1952’de resmen üye oldu.

Advertisement

Leave A Reply