İklimin Etkileri Nelerdir? Maddeler Halinde İklimlerin Canlılar Üzerindeki Etkileri

0
Advertisement

İklimin etkileri nelerdir? İklimin insanlar, sosyal ve ekonomik hayat ve doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir, maddeler halinde.

iklim değişikliği

Kaynak: pixabay.com

İKLİM

Bir bölgenin iklimi, o bölgenin çok uzun dönem seyreden ortalama hava düzenidir. Hava günden güne değişebilir ancak iklim aynı kalır.

Bir bölgenin iklimi, denize olan mesafesine, yüksekliğine ve en önemlisi; Ekvator’dan ne kadar uzakta olduğuna (enlemine) bağlıdır. İklim, genellikle; bölgeye düşen ortalama yağış miktarı ile sıcaklığın, birlikte ele alınması ile hesap edilir.

GÜNEŞİN GÜCÜ

Dünyanın iki uç iklimi Ekvator ve Kutuplar’dadır. Ekvator’un her iki yarısında yer alan ve tropikler olarak bilinen bölgelerin iklimi sıcaktır, çünkü; güneş tam tepededir. Kutuplar dünyanın en soğuk bölgeleridir ve sıcaklıklar -50 santigrat derecenin altına düşer.

Muson İklimi

TROPİKLER

Tropikler en sıcak bölgeler olduğu gibi, aynı zamanda da; en nemli bölgelerdir. Güneş, buralarda o kadar yakıcıdır ki; nehirlerden ve okyanuslardan buharlaşan su, yağmur bulutları oluşturarak bölgeyi yağışa boğar. Afrika’da bulunan Sahara gibi dünyanın büyük çölleri tropiklerin iki yarısında yer alır, çünkü; tropiklerden hareketlenen hava, o bölgelere ulaşana dek, neminin çoğunu kaybetmektedir.

Advertisement
 • Ekvator’da güneş ışınları dik ve güçlüdür. Ekvator’dan uzaklaştıkça güneş ışınları güçsüzleşir, çünkü; güneş ışınları dünyaya belli bir açı ile düşer ve atmosferde bulunan soğuk havada daha fazla yol almak zorunda kalır.

YÜKSEKLER SOĞUKTUR

Dağlık bölgeler, alt bölgelere nazaran daha soğuktur. Bunun nedeni; atmosfere yaklaştıkça hava soğumaktadır. Bir dağın her 1.000 metresinde hava 6 santigrat derece soğumaktadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ

İklimler zamanla değişir. Volkanik püskürmeler ani ve sınırlı etkiler yapabilir. Ancak; ormanların yok edilmesi ve zehirli gazlar ile ozon tabakasının delinmesi, bütün dünyada uzun dönemli etkiler yaratabilecektir.

İklim

İklimin Etkileri Nelerdir? Kısaca

İklim, canlı yaşamını etkileyen en önemli unsurdur. Ayrıca doğal çevrenin şekillenmesinde de önemli bir payı vardır. İklimin etkilerini üç ana başlık altında toplayabiliriz:

a) İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri

 • İnsanların yeryüzüne dağılışını
 • Ekonomik faaliyetlerini
 • Yiyecek ve giyeceklerini
 • Fizyolojik gelişimlerini
 • Karakterlerini
 • Kültür faaliyetlerini

b) İklimin Sosyal ve Ekonomik Hayat Üzerindeki Etkileri

 • Endüstrinin dağılışını
 • Ulaşım faaliyetlerini
 • Konut tipi ve malzemesini
 • Turizm faaliyetlerini
 • Tarım faaliyetlerinin türünü
 • Tarım ürünleri ve çeşitliliğini etkiler.
 • Bunlara bağlı olarak ticaret şekilleri de iklimin kontrolü altındadır.

c) İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri:

 • Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerin etki alanlarını, türleri ve sürelerini
 • Yeryüzü şekillerinin oluşumunu
 • Taşların çözülme biçimini
 • Toprak oluşumu, tipleri ve verimliliğini
 • Doğal bitki örtüsünün türleri, miktarı, çeşitliliği ve dağılışını
 • Göllerin dağılışı, bazı göl türlerinin oluşumunu ve sularının kimyasal özelliklerini
 • Yerüstü ve yeraltı su durumu
 • Akarsu debilerini ve rejimlerini
 • Okyanus akıntılarının yönleri ve hızlarını
 • Hayvan türleri ve dağılışını
 • Erozyonu ve heyelan oluşumunu
 • Kalıcı kar sınırı, ormanın ve tarımın üst sınırını
 • Denizlerin tuzluluk oranını etkiler.


Leave A Reply