İletişim Penceresi Nedir? (Johari Penceresi) Açık Bölmesi Nasıl Genişletilebilir?

0
Advertisement

İletişim (Johari) Penceresi nedir, özellikleri nelerdir? İletişim pencerenizin açık bölmesini nasıl genişletebilirsiniz?

İletişim

İletişim Penceresi (Johari Penceresi)

Etkili iletişim; insanları ve kendimizi tanımakla, onları tanımaya ve kendimizi onlara tanıtmaya açık olmakla mümkündür. Acaba başkalarınca anlaşılmaya, kendimizi ve başkalarını anlamaya ne kadar açığız? İletişim penceresi (Johari penceresi) bu konuda değerlendirme yapmaya imkan vermektedir, “iletişim penceresi” 4 bölmeden oluşur:

  • • Hem kendinizce, hem de başkalarınca bilinenleri içeren bölmeye açık,
  • • Kendinizce bilinmediği halde, başkalarınca bilinen özelliklerinizi içeren bölmeye kör (yani, sizin kör olduğunuz bölüm),
  • • Sizin bildiğiniz fakat başkalarınca bilinmeyen özelliklerinizi içeren bölmeye gizli,
  • • Ne sizin tarafınızdan ne de başkalarınca bilinen özelliklerinizi içeren bölmeye de bilinmeyen adı verilir.

Pencerenin içindeki her bir bölmenin genişliği, kişinin kendisini ne kadar tanıdığına ve başkalarına kendisi hakkında ne kadar bilgi verdiğine göre değişmektedir.

Kendisini fazla tanımayan ve çevresindeki kişilere de kendisi hakkında fazla bilgi vermeyen bir kişinin penceresinde “bilinmeyen bölmesi”, diğer bölmelere göre daha geniş olacaktır. Böyle bir kişi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında değildir. Hangi alanlarda daha başarılı olduğunu, hangi alanlarda yetersiz olduğunu, ne gibi desteklere gereksinimi olduğunu bilemeyebilir. Kendisi için uzun vadeli hedefler belirleyemez. Gelişmeye kapalıdır. Neleri yapıp neleri yapamayacağını bilmediğinden dolayı yeniliklere açık değildir. Değişen koşullara ayak uyduramaz. Diğer kişilerle iş birliği kurmada güçlük çeker.

Advertisement

“Gizli bölmesi” geniş olan bir kişi, kendisini belli düzeyde tanımasına rağmen, bilgi, duygu ve düşüncelerini, çevresindeki kişilerle paylaşmaktan kaçınır. Güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymadığından dolayı, başkaları, ondan neler bekleyip bekleyemeyeceklerini bilemezler. Takım çalışmasına ve iş birliğine kapalıdır. Başkalarından neler beklediğini açıkça ortaya koymaz. Genel anlamda başkalarının tavırlarına ilişkin olumlu ya da olumsuz eleştirilerini yerinde ve zamanında yapmaz. Bunları, gerektiği zamanda açıkça konuşmadığı için hiç umulmadık zamanlarda beklenmedik tepkiler verir. Gizli bölümü geniş olan kişiler, kimi zaman şaşırtıcı ve kırıcı olurlar.

Kendisince bilinen özellikleri az olduğu halde, başkalarınca bilinen özellikleri çok olan kişinin, “kör bölmesi” geniş olacaktır. Kör bölmesi geniş olan bir kişi, kendi yeterliliklerinin ve sınırlılıklarının farkında değildir. Üstesinden gelemeyeceği işlerin altına girebileceği gibi, üstesinden gelebileceği işlere de yanaşmayabilir. Ne yapmak İstediğinden ve ne yapabileceğinden emin değildir. Beklentilerini ve hedeflerini açıkça ortaya koyamaz; kendisine bir yol çizemez. Bu nedenle, genellikle başkalarının çizdiği yolda yürümek durumunda kalır. Kendisi hakkında önemli kararlar alması gerektiğinde bile, bunu başkalarına bırakabilir. Kör bölmesi geniş olan kişiler genellikle yönlendirilmeye açıktırlar.

Kendisini tanıyan ve başkalarınca da tanınan kişilerin, “açık bölmesi” geniştir. Açık bölmesi geniş olan bir kişinin, bilgi ve beceri yönünden yeterlilikleri ve sınırlılıkları, hem kendisi hem de başkaları tarafından bilinir. Başkaları, ondan neler bekleyebileceklerini bilir. Bu kişinin de beklentileri ve koyduğu hedefler gerçekçidir. Hedefleri açıkça ortada olduğundan dolayı, çevresindeki kişiler, ona, bu hedeflere ulaşmada gereksinim duyacağı desteği sağlayabilirler.

Açık bölmesi geniş olan bir kişi, başkalarının düşüncelerine ve önerilerine açıktır. Kendisi de bilgi, duygu ve düşüncelerini, diğerleriyle yerinde ve zamanında paylaşır. Olumlu sonuçlar ve tavırlar karşısında takdirlerini bildirmekten kaçınmadığı gibi, hoşlanmadığı şeyler karşısında da yapıcı eleştiride bulunmaktan kaçınmaz. Çevresindeki kişiler, olaylar karşısında onun nasıl tepkiler vereceğini bilirler. Açık bölmesi geniş olan bir kişi, takım çalışmasına ve iş birliğine açıktır.

İletişim Pencerenizin Açık Bölmesini Nasıl Genişletirsiniz?

Açık bölmenin geniş olması, aynı zamanda kör, gizli ve bilinmeyen bölmelerin dar olması demektir. Kör veya gizli bölmelerinden herhangi birindeki daralma, bilinmeyen bölmede de bir daralmaya ve sonuç olarak, açık bölmede de aynı oranda bir genişlemeye neden olacaktır. O zaman, sorumuzu şu şekilde yeniden düzenleyebiliriz: Kişi, kör veya gizli bölmelerini nasıl daraltabilir?

  • • Kör bölmeyi daraltmak, kişinin iletişim penceresinde kendisince bilinenleri artırmasıyla mümkündür.
  • • Gizli bölmeyi daraltmanın yolu ise başkalarınca bilinenleri artırmaktan geçer.

Kör bölmeyi daraltmak, kendisince bilinenler bölmesini genişletmek isteyen bir kişi, başkalarının eleştirilerine açık olmalıdır. Birçok insanda, başkalarının onu kendi algıladığından farklı bir şekilde algıladığını öğrenmesi büyük bir şaşkınlığa yol açar. Eleştiriyi kabul etmek, çok az insanın becerebildiği bir sanattır. Çoğu insan, söyleneni reddederek, kendini savunarak, karşı saldırıya geçerek veya bir günah keçisi bulmaya çalışarak eleştiriyi savuşturmak ister. Eleştiriye yönelik bu olumsuz tavır, bir güvensizlik işaretidir. Güvenli bir insan, güçlü ve zayıf olduğu yönleri bilir ve kabul eder. Güvensiz insan ise zayıf noktalarının üstünü örtmeye çalışır. Eleştiren insana müdahale edilmesi, hoş olmayan şeyleri duymaktan sakınmayı sağlar, ancak kişi kendi hakkında bir şeyler öğrenme fırsatını kaçırmış olur. Oysa bu, kişisel gelişim için önemlidir.

Advertisement

Gizli bölmeyi daraltmak, başkalarınca bilinenler bölmesini genişletmek isteyen bir kişi, başkalarına karşı açık olmalıdır. Başkalarına açık olma ile kastedilen, sadece kendi niteliklerine yönelik olarak açık olma değil, onlarla ilgili duygu, düşünce ve beklentileri de paylaşmaktır. Başkalarınca tanınmak, gerekli bilgileri, duygu ve düşünceleri onlarla paylaşmakla mümkündür.


Leave A Reply