İlk Yardım İle İlgili Şiirler

0

İlk yardım ile ilgili şiirler. İlk yardım haftası boyunca kullanabileceğiniz şiirler. İlk yardımın önemini konu alan şiir örnekleri.

İlk Yardım İle İlgili Şiirler

İlk Yardım İle İlgili Şiirler

İlk Yardım (Akrostiş Şiiri)
İnsan hayatı önemlidir
Layık olduğu ilgiyi görmelidir
Keşke dememek için dikkat gereklidir
Yurdun dört bir yanında
Acil olayların başında
Rüyadan uyanmalı
Doğru müdahale yapılmalı
Iskalama hayatı
Mutlaka öğren ilkyardımı


İlk Yardım Çantası (Akrostiş Şiiri)
İ nsan hayatı önemlidir
L ayık olduğu ilgiyi görmelidir
K eşke dememek için dikkat gereklidir
Y urdun dört bir yanında
A cil olayların başında
R üyadan uyanmalı
D oğru müdahale yapılmalı
I skalama hayatı
M utlaka öğren ilkyardımı
Ç antamızı taşıyalım yanımızda
A cil mudahalelerde kullanalım
N abzına bakalım hemen hastanın
T üm malzemeleri alalım yanımıza
A cilen kontrol edelim kazazadeyi
S argısı varsa saralım ilk yardımda
I şimizi en iyi şekilde yapalım yardımda

1 2


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?