İngiliz Bahçesi Özellikleri

0
Advertisement

İngiliz bahçesi nasıldır, ne zaman ortaya çıkmıştır ve özellikleri nelerdir? İngiliz bahçesi, bahçe anlayışı hakkında bilgi.

İngiliz Bahçesi

İngiliz bahçesi, 18. yüzyılda ingiltere’de gelişmiş bahçe tipidir. Dik açılı yolların, heykellerin, doğal olmayan biçimler verilmiş ağaçların yer aldığı bahçe tipine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceki bahçe düzenleme anlayışında insanın doğayı denetlemesi önem taşırken, İngiliz bahçeleri insanın doğaya müdahalesi ne kadar az fark edilirse o ölçüde başarılı sayılıyordu. Bu yeni yaklaşım bir başka değişime, de yol açtı. Mimari düzenlemenin ağırlıkta olduğu bahçe tipinde göz, insanın çevresini kuşatan doğa üzerindeki denetimini ortaya koyan yapay eksenlere yöneltiliyordu; oysa İngiliz bahçesinde doğal dünya daha konağın kapısında başlıyordu.

Bu karşı çıkışın öncüsü, 16. yüzyılın sonunda Rönesans bahçesinin yapaylığını eleştiren düşünür Francis Bacon‘dı. Francis Bacon’ın görüşü, 18. yüzyıl başlarında ağaçların doğal biçimlerini koruyarak büyümelerine izin verilmesi gerektiğini savunan Joseph Addison ve Alexander Pope, eğri çizgilerin güzelliğine dikkati çeken ressam William Hogarth ve doğanın güzel olduğunu savunan yeni eğilim tarafından desteklendi. Eski tip düzenli bahçelerin tümüyle yeni modaya uygun biçime getirilmeye başlaması, Whig aristokrasisinin sanatçısı olarak çalışan William Kent sayesinde gerçekleşti. Bu değişimin klasik bir örneği Buckinghamshire’daki Stowe’dadir. Burada İngiltere’nin Rönesans türü bahçelerinin en büyüğü olan alan, önce Kent ve daha sonra da Lancelot Brown’in etkisinde, aşama aşama bir bahçe-park haline getirildi. İngiliz bahçesinin güzel, tipik bir ürünü de Stourhead’ dedir (Wiltshire, İngiltere).


Leave A Reply