İngilizce Haftanın Günleri ve Okunuşları

0

İngilizce ve Türkçe haftanın günleri, okunuşları ve Türkçe karşılıkları, İngilizce haftanın günleri hakkında kısa bilgi, cümleler

ingilizce günler

İNGİLİZCE HAFTANIN GÜNLERİ VE OKUNUŞLARI

According to international standard ISO 8601, Monday is the first day of the week. It is followed by Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday is the 7th and final day.

Uluslararası ISO 8601 standardına göre, Pazartesi haftanın ilk günüdür. Bunu Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi izler. Pazar 7. ve son gündür.

monday

MONDAY

Pazartesi

Okunuşu: Mandey

Monday is the first day of the week. Monday comes after Sunday and before Tuesday. In many cultures, Monday is considered the worst day of the week because it is the first day of the work week.

Pazartesi haftanın ilk günüdür. Pazartesi Pazar gününden sonra Salı gününden önce gelir. Birçok kültürde, Pazartesi haftanın en kötü günü olarak kabul edilir, çünkü çalışma haftasının ilk günüdür.

tuesday

TUESDAY

Salı

Okunuşu: Tuuzdey

Tuesday is the second day of the week. Tuesday comes after Monday and before Wednesday. Tuesday is considered to be an unlucky day in the Greek world because the Fall of Constantinople occurred on a Tuesday.

Salı haftanın ikinci günüdür. Salı pazartesiden sonra ve çarşambadan önce gelir. Salı günü, Konstantinopolis Düşüşü Salı günü gerçekleştiği için Yunan dünyasında şanssız bir gün olarak kabul edilir.

wednesday

WEDNESDAY

Çarşamba

Okunuşu: Wenzdey

Wednesday is the  third day of the week. Wednesday is between Tuesday and Thursday. It is in the middle of the common 5-day work week that starts on Monday and ends on Friday.

Çarşamba haftanın üçüncü günüdür. Çarşamba, salı ve perşembenin arasındadır. Pazartesi günü başlayıp Cuma günü biten, 5 günlük çalışma haftasının tam ortasındaki gündür.

THURSDAY

THURSDAY

Perşembe

Okunuşu: Törzdey

Thursday is the fourth day of the week. Thursday comes after Wednesday and before Friday. It is the fifth day of the week in countries that use the Sunday as the first day of the week in their calendar.

Perşembe, haftanın dördüncü günüdür. Perşembe Çarşambadan sonra ve Cumadan önce gelir. Pazar günlerini takviminde haftanın ilk günü olarak kullanan ülkelerde haftanın beşinci günüdür.

friday

FRIDAY

Cuma

Okunuşu: Fıraydey

Friday is the fifth day of the week. Friday comes after Thursday and before Saturday in our modern day Gregorian Calendar. In Islam, Friday is a day of general peace for Muslims. It is also a special prayer day.

Cuma haftanın beşinci günüdür. Cuma günü perşembeden sonra ve cumartesiden önce gelir. İslam dünyasında Cuma kutsal bir gündür.

saturday

SATURDAY

Cumartesi

Okunuşu: Satırdey

Saturday is the sixth day of the week. Saturday comes after Friday and before Sunday. Saturday is considered a day during the weekend in most countries.

Cumartesi haftanın altıncı günüdür. Cumartesi, cumadan ve pazardan önce gelir. Cumartesi, çoğu ülkede hafta sonu olarak kabul edilir.

sunday

SUNDAY

Pazar

Okunuşu: Sandey

Sunday is the seventh day of the week. Sunday comes after Saturday and before Monday. Sunday is a common day off in most western countries and is part of the weekend. It is considered a day of rest in many cultures and religions.

Pazar haftanın yedinci günüdür. Pazar, cumartesiden sonra ve pazartesiden önce gelir. Pazar çoğu batı ülkelerinde tatil günüdür ve hafta sonunun bir parçasıdır. Birçok kültür ve dinde dinlenme günü olarak kabul edilir.


Leave A Reply