İngilizce Hastalık İsimleri ve Anlamları

0

İngilizce a dan z ye hastalık isimleri ve türkçe karşılıkları. İngilizce hastalık isimlerinin listesi, anlamları.

hastalik-1

Advertisement
İngilizce İsmiTürkçesiİngilizce İsmiTürkçesi
AIDSAIDShepatitishepatit
allergiesalerjiherpesuçuk
Alzheimer’s diseaseAlzheimer hastalığıhigh cholesterolyüksek kolesterol
anxiety disordersanksiyete bozukluklarıHIVHIV
arthritisartritHodgkin’s diseaseHodgkin hastalığı
asthmaastımhypertensionhipertansiyon
astigmatismastigmatizmimpotenceiktidarsızlık
autoimmune diseasesotoimmün hastalıklarinsomniauykusuzluk
benign prostate hyperplasia (BPH)benign prostat hiperplazisi (BPH)jaundicesarılık
bipolar disorder (manic-depressive)bipolar bozukluk (manik-depresif)kidney diseaseböbrek hastalığı
brain cancerbeyin kanserilactose intolerancelaktoz intoleransı
breast cancermeme kanserileukemialösemi
cancerkanserliver cancerkaraciğer kanseri
candidiasiskandidiazliver diseasekaraciğer hastalıkları
cataractskataraktlung cancerakciğer kanseri
celiac diseaseçölyak hastalığılupuslupus
cervical cancerservikal kanserLyme diseaseLyme hastalığı
chicken poxsuçiçeğilymphomalenfoma
chlamydiaklamidyameningitismenenjit
chronic fatigue syndrome (CFS)Kronik yorgunluk sendromu (CFS)meningococcal diseasemeningokok hastalığı
chronic illnesskronik hastalıkmenopausemenopoz
cold soresuçukmental illnessakıl hastalığı
colon cancerkolon kanserimyopia (short-sightedness)miyopi (kısa görüşlülük)
constipationkabızlıkmigrainemigren
common coldnezlemultiple sclerosismultipl skleroz
COPDKOAHmuscular dystrophymüsküler distrofi
coughöksürüknarcolepsynarkolepsi
Crohn’s diseaseCrohn hastalığıNon-Hodgkin’s lymphomaNon-Hodgkin lenfoma
cystic fibrosiskistik fibrozisobesityşişmanlık
dementiabunaklıkosteoporosisosteoporoz
diabetesdiyabetotitis media (middle ear infection)otitis media (orta kulak iltihabı)
diarrheaishalovarian canceryumurtalık kanseri
depressiondepresyonpainağrı
eczemaegzamaParkinson’s diseaseParkinson hastalığı
eye disordersgöz bozukluklarıpregnancygebelik
fibroidsmyompremenstrual syndrome (PMS)adet öncesi sendrom (PMS)
fibromyalgiafibromiyaljiprostate cancerprostat kanseri
flu (influenza)grip (influenza)prostate disordersprostat hastalıkları
food poisoninggıda zehirlenmesiRaynaud’s PhenomenonRaynaud Fenomeni
GallstonesSafra taşlarıSARSSARS
gonorrheabelsoğukluğusexually transmitted diseasescinsel yolla bulaşan hastalıklar
Graves’ diseaseGraves hastalığısleep disordersuyku bozuklukları
Hashimoto’s thyroiditisHashimoto tiroiditistrokeinme
hay feversaman nezlesithrushpamukçuk
headachebaş ağrısıthyroid disorderstiroid bozuklukları
heart diseasekalp hastalığıwhooping coughboğmaca


Leave A Reply