İngilizce Hastalık İsimleri ve Anlamları

0

İngilizce a dan z ye hastalık isimleri ve türkçe karşılıkları. İngilizce hastalık isimlerinin listesi, anlamları.

hastalik-1

İngilizce İsmi Türkçesi İngilizce İsmi Türkçesi
AIDS AIDS hepatitis hepatit
allergies alerji herpes uçuk
Alzheimer’s disease Alzheimer hastalığı high cholesterol yüksek kolesterol
anxiety disorders anksiyete bozuklukları HIV HIV
arthritis artrit Hodgkin’s disease Hodgkin hastalığı
asthma astım hypertension hipertansiyon
astigmatism astigmatizm impotence iktidarsızlık
autoimmune diseases otoimmün hastalıklar insomnia uykusuzluk
benign prostate hyperplasia (BPH) benign prostat hiperplazisi (BPH) jaundice sarılık
bipolar disorder (manic-depressive) bipolar bozukluk (manik-depresif) kidney disease böbrek hastalığı
brain cancer beyin kanseri lactose intolerance laktoz intoleransı
breast cancer meme kanseri leukemia lösemi
cancer kanser liver cancer karaciğer kanseri
candidiasis kandidiaz liver disease karaciğer hastalıkları
cataracts katarakt lung cancer akciğer kanseri
celiac disease çölyak hastalığı lupus lupus
cervical cancer servikal kanser Lyme disease Lyme hastalığı
chicken pox suçiçeği lymphoma lenfoma
chlamydia klamidya meningitis menenjit
chronic fatigue syndrome (CFS) Kronik yorgunluk sendromu (CFS) meningococcal disease meningokok hastalığı
chronic illness kronik hastalık menopause menopoz
cold sores uçuk mental illness akıl hastalığı
colon cancer kolon kanseri myopia (short-sightedness) miyopi (kısa görüşlülük)
constipation kabızlık migraine migren
common cold nezle multiple sclerosis multipl skleroz
COPD KOAH muscular dystrophy müsküler distrofi
cough öksürük narcolepsy narkolepsi
Crohn’s disease Crohn hastalığı Non-Hodgkin’s lymphoma Non-Hodgkin lenfoma
cystic fibrosis kistik fibrozis obesity şişmanlık
dementia bunaklık osteoporosis osteoporoz
diabetes diyabet otitis media (middle ear infection) otitis media (orta kulak iltihabı)
diarrhea ishal ovarian cancer yumurtalık kanseri
depression depresyon pain ağrı
eczema egzama Parkinson’s disease Parkinson hastalığı
eye disorders göz bozuklukları pregnancy gebelik
fibroids myom premenstrual syndrome (PMS) adet öncesi sendrom (PMS)
fibromyalgia fibromiyalji prostate cancer prostat kanseri
flu (influenza) grip (influenza) prostate disorders prostat hastalıkları
food poisoning gıda zehirlenmesi Raynaud’s Phenomenon Raynaud Fenomeni
Gallstones Safra taşları SARS SARS
gonorrhea belsoğukluğu sexually transmitted diseases cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Graves’ disease Graves hastalığı sleep disorders uyku bozuklukları
Hashimoto’s thyroiditis Hashimoto tiroiditi stroke inme
hay fever saman nezlesi thrush pamukçuk
headache baş ağrısı thyroid disorders tiroid bozuklukları
heart disease kalp hastalığı whooping cough boğmaca

Leave A Reply