İngilizce If Clauses Konu Anlatımı

0

İngilizce if clauses, koşullu cümleler konu anlatımı, Türleri ve kuruluşları, kullanım yerleri, if clauses örnek cümleler.

If Clauses

İngilizce If Clauses Konu Anlatımı

IF CLAUSES, CONDITIONALS (KOŞULLU CÜMLELER)

İngilizcede 4 çeşit koşul bildiren durum söz konusudur.

SIFIR KOŞUL DURUMU – ZERO CONDITIONAL

Sıfır koşul durumunda cümle yapıları aşağıdaki şekildedir:

if + geniş zaman, geniş zaman

If you press the button, the machine switches off.

If you go in the best seats, you get a free drink.

If cümlesi ile diğer cümle yer değiştirebilir.

The machine switches off, if you press this button.

Kullanım yerleri:

Direktif, açıklama, yönergelerden ve genel doğrulardan bahsederken sıfır koşul durumu kullanılır. If you select reverse gear, the car goes backwards. If the camera is on, a red light appears. If he’s got no money, he doesn’t go oat.

BİRİNCİ KOŞUL DURUMU – FIRST CONDITIONAL

Birinci koşul durumu şu şekilde yapılır:

if + geniş zaman, gelecek zaman

If ‘den sonraki cümle geniş zaman ile kurulurken, diğer cümle ise gelecek zamanla oluşturulur.

If you drop it, it will break.

Eğer onu düşürürsen, kırılır.

If you come at ten, we will be ready.

Eğer saat onda gelirsen, hazır olacağız.

If you phone me, I will pick you up at the park.

Bana telefon edersen, seni parktan alacağım.

Önce gelecek zamanlı cümle, sonra da if cümlesi şeklinde de cümle kurulabilir.

It will break if you drop it.

We will be ready if you come at ten.

I will pick you up at the park if you phone me.

Kullanım Yerleri

Birinci koşul cümlesi, gelecekle ilgili gerçekleşmesi

muhtemel durumlardan söz ederken kullanılır.

If it rains, we’ll go to the cinema.

Eğer yağmur yağarsa, sinemaya gideceğiz, (yağabilirde yağmayabilirde)

If the sun shines, we’ll go to the beach. Eğer güneş çıkarsa, sahile gideceğiz.

İKİNCİ KOŞUL DURUMU – SECOND CONDITIONAL

If konusu ikinci koşul durumunda cümle yapıları aşağıdaki şekildedir:

If + geçmiş zaman, would/could/might + fiil (mastar halde)

If I lived by the sea, I would do a lot of swimming. Eğer deniz kenarında yaşasaydım, çok fazla yüzerdim. If they asked me to work for them, I might accept. Eğer onlar için çalışmamı isterseler, kabul edebilirim. If içeren cümle ile diğer cümle yer değiştirebilir. I would do a lot of swimming if I lived by the sea.

• Buradaki geçmiş zaman, istek kipi anlamındadır. Şu örneklere bakalım:

If I were you, I’d change my job. (Eğer yerinde olsaydım, işimi değiştirirdim.)

• would genellikle ‘d şeklinde kısaltılır.

Kullanım Yerleri

İkinci koşul yapısı, genellikle varsayımsal ve de olası olmayan durumlar için kullanılır.

If I worked in that factory, I’d soon change things.

Eğer bu fabrikada çalışsaydım, kısa zamanda birçok şeyi değiştirirdim.

If she left her husband, she might be habbier.

Eğer hocasından ayrılsa, daha mutlu olacak, (muhtemelen ayrılmayacak)

ÜÇÜNCÜ KOŞUL DURUMU – THE THIRD CONDITIONAL

Üçüncü koşul durumu şu şekilde oluşturulur: if + past perfect tense, would/could/might + perfect infinitive(fiil 3. halde)

If I had met you earlier, I wouldn’t have married Joe. Bu cümlede görüldüğü gibi, if cümlesi, “past perfect tense” ile kuruldu, 2. cümle ise would + fiil 3. halde şeklinde kuruldu.
if cümlesi ile 2. cümle yer değiştirebilir. I wouldn’t have married Jo if I’d met you earlier.

Kullanımı:

Üçüncü koşul durumu, geçmişten söz ederken kullanılır. “Olsaydı, yapsaydım, etseydim” anlamlarında gelecek şekilde kullanılır.

I’d have warned you if I’d seen you last week.
Eğer seni geçen hafta görseydim seni uyaracaktım.
(Görmediğimden dolayı uyaramadım.)

If I’d passed by exams, I would have gone to Art College.
Eğer sınavlarımı geçseydim, sanat okuluma gidecektim.


Leave A Reply