İngilizcede “I” ve “Me” Kullanımları Arasındaki Farklar, Örneklerle Açıklaması

0
Advertisement

İngilizcede I ve me nerelerde ve nasıl kullanılır? Kullanımlarındaki farklar nelerdir? I ve me kullanımlarına örneklerle açıklaması.

İngilizcede hem “I” hem de “me” birinci tekil şahıs zamirleridir, ancak farklı şekillerde kullanılırlar. “I” bir özne zamiridir, “me” ise bir nesne zamiridir.

me

“I” Nasıl Kullanılır?

“I” birinci şahıs zamiridir, yani bir cümlenin öznesi olarak kullanılır (eylem yapan veya bir şey yapan kişi):

 • I am tired of eating frozen waffles.
  Dondurulmuş waffle yemekten bıktım.
 • I went to the library to check out some books.
  Bazı kitapları incelemek için kütüphaneye gittim.

Bu örneklerin her birinde “Ben”, “yorgun” olan ve kütüphaneye “giden” kişidir.

“Me” Nasıl Kullanılır?

“Me” birinci tekil şahıs nesne zamirdir, yani bir eylemin veya edatın doğrudan veya dolaylı nesnesidir:

Advertisement
 • Lisa tutored me.
  Lisa bana ders verdi.
 • The deliveryman handed a package to me.
  Teslimatçı bana bir paket uzattı.

İlk örnekte, “me” zamiri “özel ders” fiilinin doğrudan nesnesidir; “Me” özel ders veren değil, özel ders verilendir. İkinci örnekte “me”, “edat” ın nesnesidir.

Örnekler

“I” ve “me” nin ne zaman kullanacağını bilmenin en iyi yolu, kelimenin bir özne veya nesne olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. Eğer bir cümlenin konusu ise, eylem yapan veya bir şey olan kişi, “I” sözcüğünü kullanmalısınız:

 • After I opened the presents, I was very happy.
  Hediyeleri açtıktan sonra çok mutlu oldum.
 • I asked Jim to help with the project.
  Jim’den projeye yardım etmesini istedim.
 • Samantha and I are taking the tour tomorrow.
  Samantha ve ben yarın tura çıkacağız.

Bir eylemin nesnesine, doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunurken, “me” zamirini kullanın:

 • My mother told me to focus on my studies.
  Annem bana çalışmalarıma odaklanmamı söyledi.
 • The weather did not look very pleasant to me.
  Hava bana pek hoş gelmedi.

Türkler için bir ipucu olarak “me” kullanımı, cümledeki “bana”, “beni” kelimeleri yerine geçer.

Fark Nasıl Anlaşılır?

“I” veya “me” i ne zaman kullanmanız gerektiğini söylemek genellikle kolaydır. Bununla birlikte, bu zamirlerden biri başka bir isimle gruplandığında karışıklık meydana gelebilir. Aşağıdaki ele cümleyi alın, örneğin:

The officer was looking at Jim and I.
Memur Jim ve bana bakıyordu.

Advertisement

“I” kullanımının doğru olup olmadığını belirlemek için tek yapmanız gereken birinci tekil şahıs zamirini izole etmek için “Jim” i çıkarmaktır:

The officer was looking at I.
Memur ben bakıyordu.

Bu doğru değil çünkü “I” bir nesne zamiri değildir. Kişi memurun bakışının nesnesi olduğundan, “I” zamirini kullanmalıyız.

Aynı ilke, birinci şahıs zamirlerinin diğer isimlerle eşleştirildiği veya gruplandırıldığı diğer örnekler için de geçerlidir:

Bill and me are excited to go to the concert.
Bill ve ben konsere gitmekten heyecan duyuyoruz.

“Bill” i bu cümleden kaldırdığımızda, “me” kullanımının yanlış olduğunu görüyoruz.

Bir zamir bir edatın nesnesi olduğunda, bir nesne zamiri kullanmanız gerektiğini hatırlamak önemlidir. Birçok kişi “between you and me” yazmaları gerektiğinde “between you and I” yazma hatası yapar.

“Be” Fiillerinin Formlarından Sonra “I” ve “Me” Kullanımı

“That’s me” cümle örneğinde özne zamiri olmasına rağmen “me” kullanır. Sıkı gramerciler, “olmak – be” fiilinin bir özne zamiri tarafından uygulanması gerektiğinde ısrar eder; ancak, “me” nesne zamiri standart İngilizcede sıklıkla kullanılır. “It’s I” genellikle teknik olarak doğru olsa da, “It’s me” ifadesini duyma olasılığınız daha yüksektir.


Leave A Reply