İngilizcede İyelik, Tekil Çoğul İsimler, Ön Sözcük Kullanımı

2
Advertisement

İngilizcede iyelik, iyelik eki nasıl kullanılır? İsimlerin önüne gelen the,a,an gibi ön sözcüklerin kullanımı. Tekil ve çoğul isimler. Çoğul yapım kuralları.

İngilizcede İyelik – Tekil-Çoğul İsimler – Ön Sözcük Kullanımı

İngilizcede insanlarda iyelik ekini tırnak işareti ve -s eki ile yaparız. The teacher’s book- öğretmenin kitabı, my father’s team – babamın takımı….

Eğer bahsettiğimiz isim çoğul eki (-s) almış bir isimse sadece ismin sonuna tırnak işareti getirilir. The students’ project – öğrencilerin projesi, the ladies’ changing room – bayanların soyunma odası…

Düzensiz çoğul olan isimlerde isimden sonra tırnak işareti ve –s eki getirilir. The children’s toys – çocukların oyuncakları, the women’s request – bayanların ricası…

İlk isim cansız olduğu zaman iyeliği “the……of the……….” yapısıyla ifade ederiz. Aynı zamanda da isimlerin yerlerini değiştiririz. The color of the pen – kalemin rengi, the cost of the service – servis bedeli…

Advertisement

-s harfi ile biten özel isimler İngiliz ingilizcesinde genellikle tırnak işareti ve –s eki alır. Charles’s problem – Charles’ın problemi… Amerikan ingilizcesinde sadece ismin sonuna tırnak işareti getirilir. Drakes’ decision – kararı

Bileşik isimlerde iyelik eki sona eklenir. His mother-in-law’s attitude– üvey annesinin tutumu…

Zaman, para, yer vb. anlatımlarda cansız isimler olmasına rağmen tırnak işareti ve –s eki kullanılır. Today’s programme – bugünün programı, five minutes study – beş dakikalık çalışma, Bursa’s streets – Bursa’ nın yolları…

Birden fazla kişinin sahip olduğu ortak bir isimden bahsederken türkçede olduğu gibi sadece isimden önce gelen isimde iyelik ekini kullanmak yeterlidir. Paul and Tina’s house. – Paul ve Tina’ nın evi…

Bazen birden fazla iyelik kullanmanız gerekebilir. Jasmine’s sister’s husband – Jasmine’ nin kardeşinin eşi…

Tekil-Çoğul ( Singular-Plural)
İsimleri Çoğul Yapma Kuralları:

1. İsimleri çoğul yapmak istediğimizde sonlarına –s ekini getiririz.

Advertisement
 • Cameras, pens ,phones ,bananas

2. –ch, -sh, -s, -x (bazen -o) harfi ile biten isimler çoğul yapılmak istendiğinde sonlarına –es eki getirilir.

 • Watches, brushes, buses, kisses, boxes, foxes, potatoes, tomatoes

3. –y harfi ile biten isimler çoğul yapılırken –y harfi düşer ve –ies eki getirilir.

 • Cities, families, parties

4. –f harfi ile biten isimler çoğul yapılırken –f harfi düşer yerine –ves eki getirilir.

 • Loaves, wives

5. Bazı isimlerin çoğul halleri düzensizdir. Bunlara düzensiz(kural dışı) isimler denir.

 • Man-men
 • Child-children
 • Person-people
 • Tooth-teeth
 • Foot-feet
 • Mouse-mice
 • Sheep-sheep
 • Fish-fish

6. Birleşik isimler çoğul yapılırken çoğunlukla ikinci kelime çoğul yapılır.

 • Travel agents (seyahat acentaları)

Bazen birinci kelime çoğul yapılır. (İçinde edat bulunan birleşik isimlerde.)

 • Sisters-in-law (görümceler)

7. Kısaltmalar da çoğul yapılabilir.

 • VIPs (very important people) : çok önemli kişiler
 • UFOs ( unidentified flying objects) kimliği bilinmeyen uçan nesneler

ÖN SÖZCÜKLER (ARTICLES) A-AN-THE

İsimlerin başına belirli olup olmamalarına bağlı olarak bazı önsözcükler getiririz. Bahsettiğimiz tekil,sayılabilen ve somut olan isim için herhangi bir ifadesini düşünüyorsak, bu isimle beraber “a” veya “an“ önsözcüğünü kullanırız. İsmi –i halinde ve belirgin birşey olarak düşünüyorsak “the” ön sözcüğünü kullanırız. Güzel bir gecede gökyüzünü izlediğinizi hayal edin: Ay çok güzel derken ay için “the” kullanırsınız çünkü ay bir tanedir:“The moon is very beautiful.” Ama kayan yıldız gördüm derken yıldız için “a” kullanırsınız çünkü bir sürü yıldız vardı:“I saw a shooting star.”

A -AN

A ve An önsözcükleri birşeyden genel olarak bahsettiğimizde kullanılır. Söylenişi sessiz harfle başlayan isimlerden önce “a”, sesli harfle başlayan isimlerden önce “an” kullanılır.

 • Dosya al! – Buy a file! (herhangi bir dosya al.)
 • Tuğba öğretmendir. –Tuğba is a teacher.
 • Üniforma var mı? – Is there a uniform? (uniform yazılışına baktığınızda sesli harfle başlar ama söylenişi sessiz harfle başladığı “yunifo:m” için önek olarak “a” alır.)
 • Şemsiyeye ihtiyacım var. – I need an umbrella. (herhangi bir şemsiyeye ihtiyacım var.)
 • Deniz denetçidir. – Deniz is an inspector.
 • Bir saat bekleyeceksin. – You will wait an hour. (saat yazılışına baktığınızda sessiz harfle başlar ama söylenişi sesli harfle başladığı (auı) için önek olarak “an” alır.)

THE

The ön sözcüğü ismin –i hallerinde kullanılır. İsmin –i hali o ismi belirginleştirir. Örneğin arkadaşınızdan bir kalem isterseniz “Please give me a pen.” –Lütfen bana kalem ver dersiniz. Ama eğer onun sizden az önce aldığı kalemi isterken kalemi ver demek isterseniz ”Please give me the pen.” diye söylemeniz gerekir. Kalemi dediğiniz zaman kafanızda belli bir kalem var ve karşınızdaki de bunu biliyor. Konuşmacı ve dinleyen tarafından bilinen isimler ismin –i halinde olmasalar bile the ön sözcüğünü alır. Pınar’ a Buzul Çağı filmini izleyeceğimi söylediğimi varsayın. Daha sonra karşılaştığımızda Pınar filmin nasıl olduğunu sorarken film için the ön sözcüğünü kullanır çünkü hangi film olduğunu hem o hem ben biliyoruz. How was the movie?

 • Raporu kontrol et lütfen! – Please control the report!
 • Odayı temizlemelisin. –You must clean the room.
 • Toplantı sıkıcıydı. – Was the meeting boring?

Advertisement


2 yorum

 1. Tüm metni okumadım ama hemen gözüme çarpan birkaç şeyi bildirmek istedim…

  1.Fish kelimesi çoğul halde hem “fish” hem de “fishes” olabilir, illa “fish” diye bir kural yoktur.

  2.Toplantı sıkıcıydı. – Was the meeting boring?

  “Toplantı sıkıcı mıydı?” veya “The meeting was boring.” olarak düzeltilmelidir.

  • Enriquette on

   Öncelikle fish in çoğulu yoktur. Yine fish olarak yazılması zorunludur. Bizzat girdiğim bir ingilizce sınavında aralarında türk, iskoç, amerikan ve ingiliz şişli terakki öğretmenleri tarafından oluşturulan sınav değerlendirme kurulu fishes i kabul etmemiştir.
   kısaca fishes ingiliz ve amerikan literatüründe kesinlikle geçerli değildir.

Leave A Reply