İpiyle Kuyuya İnilmez Ne Demektir? Deyimin Anlamı, Hikayesi, Örnek Cümleler

0

İpiyle Kuyuya İnilmez ne demek? İpiyle Kuyuya İnilmez deyiminin hikayesi, anlamı, İpiyle Kuyuya İnilmez ile ilgili örnek cümleler.

İpiyle Kuyuya İnilmez

Arka resim kaynak: pixabay.com

İpiyle Kuyuya İnilmez

“İpiyle Kuyuya İnilmez Anlamı”

kendisine güvenilmez anlamında kullanılan bir söz

Advertisement

İpiyle Kuyuya İnilmez Deyiminin Hikayesi

Eskiden bazı insanlar halat yaparak geçimini sağlarmış. Usta da yaptığı işle tanınırmış. Kimisinden övgü ile bahsedilir, işini çok iyi yaptığı anlatılırmış. Kimisinin ise yaptığı iplerin yeterince sağlam olmadığı bilinirmiş.

Bir gün adamın birisi kuyuya inmek zorunda kalmış. Beline bir ip bağlayıp inmeye hazırlanırken, topluluk içinden biri seslenmiş:

— Bu ip falanındır, benden söylemesi onun ipi ile kuyuya inilmez.
Adam bu sözlerle, ipin sağlam olmadığını anlatmak istiyormuş. Bir başkası da:
— Vallahi ben de tanırım o ustayı. Onun ipi ile kuyuya inersin ama çıkar mısın bilemem, demiş.

Bu deyim, bahsedilen kişinin güvenilmez biri olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Advertisement

İpiyle Kuyuya İnilmez İle İlgili Cümleler

 • *** Sen onun ipiyle kuyuya inmeye kalkarsan sonun böyle olur işte…
 • *** Ben senin ipinle kuyuya inmem o yüzden beni sayma.
 • *** İpiyle kuyuya inilmez bir adamın peşinden başka memleketlere sürüklendi.
 • *** Seni Kemal’in ipiyle kuyuya inilmez diye uyarmıştım ama beni dinlemedin, bak seni yarı yolda bıraktı.

Kuyu Nedir? Sözlük Anlamı

kuyu
1. isim Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur:
“Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu.” – Haldun Taner
2. isim Toprağa kazılan derince çukur:
Kireç kuyusu.
3. isim, mecaz İçinden çıkılamayan durum veya yer.
4. isim, madencilik Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu.

 • kuyu anası
  Öcü, umacı:
  “Gel seni arkama alayım, ha? Gel ama bak kuyu anası gelecek seni yiyecek.” – Falih Rıfkı Atay
 • kuyu bileziği
  Su kuyusunun ağzına oturtulan silindir biçiminde taş.
 • kuyu fındığı
  Yeşilken toprağa gömülerek ayrı bir çeşni verilen fındık.
 • kuyu kebabı
  Toprak altında özel olarak kazılıp hazırlanmış kuyuda pişirilen çebiç veya kuzu etinden yapılan kebap
 • kör kuyu
  Suyu kurumuş, su çıkmayan, susuz kuyu.
 • dipsiz kuyu
  1. sıfat Sonuç alınmayan.
  2. sıfat Sonu gelmeyen.


Leave A Reply