İstanbul’un Surları Hakkında Bilgi

1
Advertisement

İstanbul’un surları nerededir, özellikleri nelerdir? İstanbul’un surlarının uzunluğu, hakkında bilgi.

istanbul-surlariİstanbul’un Surları; İstanbul, kuruluşundan bu yana büyümesine paralel olarak birkaç surla çevrilmiştir. Bu surların hepsi de bir taraftan Marmara’ya, bir taraftan da Haliç’e dayanıyordu. Şehrin, uzunlukları gittikçe artan dört surla kuşatılmış bulunduğu bilinmektedir. Türkler İstanbul’u aldığı zaman sadece en dış surlar vardı. Bugün de harabe halinde kalanlar bunlardır.

İstanbul surları, kara surları, Marmara kıyısı surları ve Haliç sûrları olarak üç bölüme ayrılır. Kara surlarının uzunluğu 20 km. kadardır. Bu muazzam surlarda aralıklı olarak 400 kadar kule, -50 kadar da kapı vardı. Fatih Sultan Mehmet hücumlarını bilhassa Topkapı ve Edirnekapı arasına yöneltmiş ve şehre bu civardan girmişti. Şehrin alınmasından sonra surların yıkılan yerleri hemen tamir ettirildi. Daha sonra da çeşitli tamirler gören surlar depremler ve zamanın tahribatıyla bugün harabe halindedir.

Marmara kıyısı surları Sarayburnu’ndan Yedikule’ye kadar uzanır ve şehri denizden gelecek tehlikelere karşı korurdu. Uzunluğu 8 km. kadardı. Bugün yer yer kalıntıları görülmektedir.

Haliç kıyısı surlarından bugün görülebilecek pek az bir kısım kalmıştır. Buradaki surlar 10 metre yükseklikteydi. Uzunlukları da 5 km. yi buluyordu.

İstanbul surlarının en ilgi çekici kesimi Yedikule’dir. Çeşitli vesilelerle tarihimizde adı geçen Yedikule’ye zaman zaman ilâveler yapılmış, çeşitli tamirlerden geçmiştir. İstanbul’a doğrudan doğruya Türklerin yaptığı surlar ise Anadolu ve Rumeli Hisarlarıdır.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply