İstidraç Nedir?

0
Advertisement

İstidraç nedir? İstidraç anlamı, önemi, İstidraç ile ilgili ayetler, hakkında bilgi.

İstidraç; Yüce Allah’ın, küfrü ve isyânı açık olan bazı azılı kâfirlere, günahlarını ve azaplarını artırmak gayesiyle nimet kapılarını açması demektir. Böyle bir hâl, o kâfirin küfrünü ve isyanını artırır. Kalbinden tevâzû ve merhamet hisleri kaldırılarak ebedi bir azaba sürüklenir.

A’raf Sûresi’nin 182. âyetinde: “Âyetlerimi yalan sayanları, biz, bilmeyecekleri noktalardan (istidraç ile) derece derece (yavaş yavaş) helâke yaklaştırırız” buyurulur.

Meselâ şeytanın kıyâmete kadar kendisine müsâde edilmesi için yaptığı duanın kabul edilmesi, Fravun’un uzun yıllarca yaşayıp baş ağrısı bile görmemesi, diğer bazı kâfirlerin zenginlik ve bolluk içinde saltanat sürmeleri onlar için birer istidractır. Bu vesileyle şımarıklıkları artmış, isyanları çoğalmış, ilâhî azapları büyümüştür.

Müslümanlar istidractan yüce Allah’a sığınırlar. Biz Allah’-dan azabımızı artıracak bir zenginlik ve imkânı asla istemeyiz. Hz. Ömer bile İran hazineleri ayakları dibine getirildiğinde: “Allah’ım! Bu hazinelerin istidraç olmasından sana sığınırım!” buyurmuştur.

Advertisement

Leave A Reply