İtalyan Heykel Sanatı

0

İtalyan heykel sanatı ile ilgili bilgilendirme.

Gotik Heykelcilik: Fransa’dan çıkan gotik sanat, İtalya’ya 12. yüzyılın ikinci yarısında geldi (Benedetto Antelami). Güney İtalya’da gotik sanatın koruyucusu İmparator II. Frederico oldu. Toskana’da ise Nicola Pisano Roma döneminin heykelciliğini canlandırmaya çalıştı. Gotik üsluplu kiliselerin ön yüzlerini eski Roma dönemi heykelleriyle bezemesinin yanı sıra Pisa Vaftizhanesi’nde rahip kürsüsünün kabartmalarını yaptı. 14. yüzyıl sonunda ortaya çıkan uluslararası gotikte ise Floransalı Lorenzo Ghiberti ün kazandı.

Advertisement

Rönesans Heykelciliği: 15. yüzyılda Floransa’ya egemen olan Erken Rönesans’ta Filippo Brunelleschi ile Donatello öncü oldular. Donatello, mimarlığa bağlı olmayan heykeli yeniden canlandırdı, Padua’da yaptığı General Gattamelata heykeliyle kahraman heykelleri çığırını açtı. Yüksek Rönesans’ın önde gelen heykelcilerinden Michelangelo Buonarroti; Bacchus, Pieta, Davut, Musa, Bruges Meryem’i, Tutsaklar gibi heykelleriyle ün kazandı. 1527-1590 arasını kapsayan Geç Rönesans’ta ise Benvenuto Cellini ile Giovanni da Bologna önde gelen sanatçılar oldular.

Barok Heykelcilik: 1620-1750 arasını kapsayan barok dönemde Giovanni Lorenzo Bernini üslupçuluğu yeğledi.

18. Yüzyıldan Günümüze Heykelcilik: 18. yüzyılda ortaya çıkan Yeni Klasikçilik akımının tek sanatçısı Antonio Canova oldu. Uluslararası ün kazanan sanatçı, Viyana ve Paris’te de çalıştı. 19. yüzyılın ilk yarısında Milanolu Medardo Rosso izlenimci eserler verdi. Ressamlık da yapan Umberto Boccioni Birinci Dünya Savaşı’nda öldürülünceye kadar gerçekçilik akımına bağlı kaldı. Çoğunlukla tunç ve tahtayla çalışan Marino Marini ise Etrüsk ve Eski Yunan heykelciliğinin yanı sıra çağdaş ustalardan da etkilendi.

Advertisement


Leave A Reply