İtalyanca Dili, Avrupa’nın En Ateşli ve En Samimi Dili ve Basit Örnekler

0
Advertisement

İtalyanca ile ilgili bilgiler. Avrupa’nın en teşli ve en samimi dillerinden İtalyanca hakkında kısa ve genel bilgiler ve konuşma örnekleri.

İtalya Devletine ait Bayrak. İtalya Bayrağıİtalya’da konuşulup yazılan dil. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman öbeğindendir. Toscana kökenli eski İtalyanca 14. yüzyılda Dante, Petrarka, Boccaccio gibi ünlü yazarlarla biçimlendi. O tarihten bu yana edebiyat dilinde çok büyük değişikliğe uğramamasına karşın yöresel konuşmalarda lehçe bakımından önemli farklılıklar doğdu.

Kuzeybatıdaki lehçe, Fransızcanın, kuzeydoğudaki Venedik lehçesi, Slavca ve İlirya (eski Arnavutça) dilinin etkisinde kaldı. Orta İtalya’da, Toscana, eski Latin lehçesi, güneyde Napoli, Sicilya lehçeleri egemendir.

Sardinya lehçesinin aşırı farklılığı nedeniyle bazı dilbilimciler bu lehçeyi İtalyancanın dışında tutarlar. Eskiden güneylileri kuzeylilerin anlaması olanaksızken son yüzyıl içinde eğitim, iletişim, ulaşım olanaklarının gelişmesiyle İtalyanca standart bir yapı kazanmış oldu. Ayrıca 35 bin kişilik Yahudi azınlık ise italyancanın yanı sıra “Ladino” konuşur.

İtalyanca Örnekler

Parlo = konuşuyorum………….Ho parlato = konuştum………….Parlavo = konuşuyordum
Parli = konuşuyorsun…………Hai parlato = konuştun……….Parlavi = konuşuyordun
Parla = konuşuyor……………Ha parlato = konuştu…………Parlava=konuşuyordu
Parliamo = konuşuyoruz……….Abbiamo parlato = konuştuk……Parlavamo=konuşuyorduk
Parlate = konuşuyorsunuz……..Avete parlato = konuştunuz……Parlavate=konuşuyordunuz
Parlano = konuşuyorlar……….Hanno parlato = konuştular……Parlavano=konuşuyorlardı

Advertisement

Leave A Reply