Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı Görev ve Yetkileri (Maddeler Halinde)

0
Advertisement

Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı’nın Görev ve Yetkileri, bağlı olduğu kurumlar Nelerdir? Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı hakkında bilgi.

jandarma komutanligi

Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı Görev ve Sorumlulukları

Jandarma Genel Komutanlığına; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve okullar ve Lojistik Destek Birlikleri bağlıdır.

1. Askeri görevleri

 • a. Harpte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleriyle işbirliği yaparak yurdu korumak
 • b. Yoklama kaçağı, bakaya, firar ve saklıları aramak, askerlik durumu kuşkulu olanları askerlik şubelerine teslim etmek.
 • c. Suçluları yakalamak
 • d. Askeri mahkemelerce jandarma personeli veya sivil kişiler hakkında çıkarılan tutuklama ve yakalama emirlerini uygulamak
 • e. Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde sıkıyönetim komutanlığının emrine girerek güvenlik ve asayiş hizmetlerini yürütmek
 • f. Yasak bölgelere yabancıları sokmamak
 • g. Askeri inzibatın bulunmadığı yerlerde inzibat hizmetlerini yürütmek, askeri inzibata yardım etmek

2. Adli Görevleri

 • a. Suçluları aramak
 • b. Cumhuriyet savcısının emriyle hazırlık soruşturması yapmak
 • c. Ceza ve tutukevlerini dışarıdan korumak
 • d. Tutuklu ve hükümlüleri sevk ve nakletmek, tutukluları soruşturma ve duruşmaya getirip götürmek, gerektiğinde mahkemelerin disiplinini sağlamak
 • e. Tutuklama, yakalama ve ihbar müzakkerelerini yerine getirmek

3. İdari Görevleri

 • a. Genel güvenlik ve asayişi korumak
 • b. Sınırlarımızda, kıyılarımızda ve karasularımızla kaçakçılığı önlemek
 • c. Kanun ve yönetmelik hükümlerinin yürütülmesini sağlamak ve hükümet emirlerini yerine getirmek
jandarma

Kaynak : wikipedia.org

Jandarma Ne İş Yapar?

Jandarma, yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli ve kanunların koyduğu hükümlerin yerine getirilmesini sağlayan, silahlı ve askeri zabıta görevlisidir.

Dilimize fransızcadan giren jandarma kelimesi «silahlı kimseler» anlamına gelir. Jandarma teşkilâtına bağlı olarak çalışan jandarmaların günümüzdeki görevleri, barış ve savaş zamanlarına göre ikiye ayrılmaktadır. Jandarmaların barıştaki görevi, kanun ve nizamlara aykırı olayların ortaya çıkmasını önlemek, bu arada da güvenliği sarsıcı veya bozucu durumlara karşı faaliyete geçmektir. Jandarmalar, savaşta ordunun emrine girerler. Bu nedenle de daha barış zamanından, askerî eğitim, kumanda ve teçhizat gibi konularda Genel Kurmay başkanlığı ile Milli Savunma bakanlığına bağlı tutulurlar. Emniyet ve asayiş işlerinde ise. Emniyet Genel Müdürlüğüne paralel olarak içişleri bakanlığı içinde yer alırlar. Köylük ve kırlık yerlerde hizmet gören jandarmalar, şehirde görev gören zabıtadan farklı niteliktedirler.

Advertisement

Leave A Reply