Jean Paul Marat Kimdir?

0
Advertisement

Jean-Paul Marat Kimdir? Jean-Paul Marat hayatı, biyografisi, eserleri, hakkında bilgi. 1789 Fransız Devrimi dönemi karakterlerinden Jean-Paul Marat kimdir?

Jean-Paul Marat

Jean-Paul Marat; Fransız politikacısıdır (Boudry/Neuchatel kontluğu 1743 -Paris 1793).

Tıp öğrenimi gördü. Rousseau ve Montesquieu gibi Aydınlanmacı düşünürlerin görüşlerinden etkilendi. Despotizme karşı çıkarak halk egemenliğini savundu. 1774’te Mason Locası’na girdi. Adalet alanında bir dizi reform önerdi (1780), 1783’te hekimlik yapmayı bırakarak optik ve elektrik üzerine bilimsel çalışmalara yöneldi. 1789 Fransız Devrimi’nin başlamasıyla zamanını devrimci çalışmalara ayırmaya başladı. 1789’da Ami du Peuple (Halkın Dostu) adı bir gazete yayımlayarak, soylulara ve devrimi sömürenlere sert cezalar verilmesini önerdi. Güvenliği tehlikeye girince, Londra’ya kaçmak zorunda kaldı (Ocak 1790).

Aynı yıl Paris’e dönerek Cordeliers Kulübü’ne üye oldu. Devrimi daha da ileri götürmekten kaçınan Jirondenlere karşı tavır aldı. Karşı devrimcilere karşı sert önlemler alınmasını, devrim düşmanlarının öldürülmeleri gerektiğini savundu. Ulusal Konvansiyon’da Dağlılar arasında yer alan Marat, halkın desteğiyle en etkin milletvekili oldu. Jirondenlere karşı yapılan 1793 Ayaklanmasında önemli rol oynadı. Bu yüzden 13 Temmuz 1793’de Charlotte Corday adlı bir kadın tarafından banyoda öldürüldü.

Başlıca eserleri: A Philosophical Essay on Man (İnsan Üzerine Felsefi Bir Deneme) 1773; The Chanis of Slavery (Köleliğin Zincirleri) 1774; Plan de Legistation Criminelle (Ceza Yasaları Planı) 1780; Les Pamphlets de Marat (Marat’ın Yergi Yazıları) öl.s.1911.

Advertisement

Kaynak – 2

Jean-Paul Marat (24 Mayıs 1743, Boudry, İsviçre – 13 Temmuz 1793, Paris, Fransa)

Fransız İhtilâli’nin en kan dökücü liderlerinden biridir. Danton ve Robespierre ile birlikte Jean-Paul Marat, Fransa’ da tethiş devrinin başlamasına yol açmıştır.

İsviçre’de, Neuchâtel’de doğan Jean-Paul Marat, bir doktorun oğluydu. Babası İsviçre’de çalışıyordu. Jean-Paul Marat da, babası gibi doktor olmak amacı ile, Paris’te tıp öğrenimi yaptı. 1789’da Fransız İhtilâli başladığı sıralarda Jean-Paul Marat, tanınmış bir doktordu. Edebiyatla, felsefeyle de uğraşmış, bir-iki roman da yazmıştı. İhtilâl sırasında «L’Ami du Peuple» (Halkın Dostu) adında bir gazete çıkarmaya başladı. Burada, İhtilâl düşmanlarına ateş püskürüyor, halkı onlar aleyhine kışkırtıyordu.

Bu gazete Paris’in fırsat kollayan haydutları için adeta bayrak olmuştu. Jean-Paul Marat, Paris’in yeraltı faaliyetini idare edenlerin başında geliyordu. Kendisinin aleyhinde konuşan bütün Fransızların öldürülmesini istiyordu. Bir ara 270.000 Fransız’ın giyotine vurulmasını isteyecek kadar ileri gitti. 1792’deki Eylül Kırımı tamamen Jean-Paul Marat’nın eseridir. En sonunda ihtilâlciler bile Marat’nın mahkemeye verilmesini sağladılar. Yalnız Marat, mahkemeden bir ceza almadan kurtuldu. Kuzey Fransa’da Charlotte Corday adında bir genç kız Marat’nın cinayetlerine fazla sinirlenmişti. 1793 yılı 13 temmuz günü Marat evinde banyo yaparken Charlotte bir hançerle onu öldürdü. Genç kız tevkif edildi, giyotinde can verdi.


Leave A Reply