John Adams Kimdir? 2. Amerikan Başkanının Hayatı ve Siyasi Kariyeri

0
Advertisement

John Adams kimdir? Amerikan başkanlarından John Adams hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri ve dönemi hakkında bilgi.

John Adams

Kaynak: wikipedia.org

John Adams

John Adams (1735-1826) Amerikalı bir devlet adamı ve ülkenin kurucu babalarından biriydi. Amerika Birleşik Devletleri’nin 1797’den 1801’e kadar görev yapan ikinci Başkanıdır. Başkan olmadan önce Adams, Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasında kilit rol oynadığı Kıta Kongresi’nde delegeydi. Daha sonra diplomat olarak görev yapmış, Devrim Savaşı’nın sona ermesi için müzakerelerde bulunmuş ve Amerikan bağımsızlığının güvence altına alınmasına yardımcı olmuştur.

Adams Massachusetts’te doğdu ve Harvard Koleji’nde eğitim gördü. Başarılı bir avukat oldu ve Amerika’nın Büyük Britanya’dan bağımsızlığının açık sözlü bir savunucusuydu. 1775 yılında Kıta Kongresi’ne seçildi, burada birçok önemli komitede görev aldı ve Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasına yardımcı oldu.

Savaştan sonra Adams, Avrupa’da diplomat olarak görev yaptı ve çatışmayı sona erdiren ve Amerika Birleşik Devletleri’ni bağımsız bir ulus olarak kuran anlaşmanın müzakere edilmesine yardımcı oldu. Daha sonra ülkenin ilk Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve 1797’de ikinci Başkan olarak seçildi. Başkan olarak Adams, ABD’yi savaşla tehdit eden Fransa’nın muhalefeti ve ülke Devrim sonrasında kimliğini tanımlamakta zorlanırken ülke içindeki siyasi bölünmeler de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşılaştı.

Bu zorluklara rağmen Adams, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşuna yaptığı katkılardan dolayı geniş çapta tanınmakta ve ülkenin en büyük devlet adamlarından biri olarak hatırlanmaktadır. Bir başka kurucu baba ve ABD’nin üçüncü Başkanı olan Thomas Jefferson ile aynı gün, 4 Temmuz 1826’da öldü.

Kaynak 2

John Adams

  • John Adams; Amerika Birleşik Devletleri’nin 2. başkanıdır (Quincy/Massachussets 1735 – ay. y. 1826).
  • Başkanlık dönemi: 1797-1801.

1751’de Harvard Koleji’ne girdi. Hukuk, eczacılık ve kamu yönetimine ilgi duydu. 1755’te Harvard’ı bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1758’de Boston Barosu’na girdi: Bu arada Boston gazetelerinde özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili yazılar yazdı. Vergiler nedeniyle İngiltere ile koloniler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklardan sömürge haklarını başarıyla savundu. Bu çabalarıyla birçok yandaş edindi. 1765’te 13 koloniden 9’unun haklarıyla ilgili olarak hazırladıkları bir bildiriyi Kral III. George’a göndermeleri üzerine bunun geçersizliğini savunarak İngiliz egemenliğini ancak tarih, hukuk ve geleneklere dayanarak sona erdirebileceklerini açıkladı. Bu görüşleri, destekleyenlerinin sayısını arttırdı. 1768’de Boston Yargıtayı’na girdi. 1771’de geri plana çekildi. 1774-1775’te ilk büyük kongreye katıldı. 1776’da Thomas Jefferson ile birlikte Bağımsızlık Bildirisi’hin hazırlanışına emeği geçti. Sahibi olduğu ve yazı yazdığı gazetelerde bağımsızlık ilkelerini ve Amerikan hukuk düzenini açıklamaya çalıştı. 1778’de Amerika’nın Paris temsilcisi, 1785’te İngiltere elçisi oldu.

Advertisement

Bu arada Amerikan Anayasası’nın hazırlanış çalışmalarına katıldı. 1787’de A Defence of the Constitutions of Government of the United, Satates (Birleşik Devletler Anayasası’nın Savunması) adlı 3 ciltlik eseriyle bu çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı. 1788-1792 arasında başkan yardımcılığı yaptı. 1796’da parti içi bölünmeye karşın George Washington’ dan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ nin ikinci başkanı seçildi (1796). Başkanlık döneminde Fransa’ya karşı açılan savaşların olumsuz sonuçları, para sıkıntıları ve düzeni korumak için yabancılar hakkında alınan sert önlemler nedeniyle halk desteğini yitirdi. 1800′ deki seçimlerde Thomas Jefferson’a (1743-1826) karşı yenilgiye uğradı. 1801’de başkanlığı sona erdi ve etkin siyasal yaşamdan çekildi. Ölümünden sonra, 1776’dan başlayarak tüm yazışmaları Familiar Letters (Aile Mektupları) adıyla bir araya getirilerek yayımlandı.


Leave A Reply