Kanalizasyon Sebepli Su Kirliliği, Biyoçeşitliliğe Ölümcül Bir Tehdit

0
Advertisement

Kanalizasyon sebepli su kirliliği hakkında bilgiler. Büyük bir tehdit olan bu durum ile mücadele şekilleri, kanalizasyon sularının zararları ve arıtılması.

kanalizasyon

Kaynak: pixabay.com

Günümüz dünyasında, kanalizasyon suyu kirliliği çoğu şehrin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biridir. Bu tür bir kirlilik sağlıkla ilgili ve çevresel sorunlara yol açar. Suyun uygun şekilde arıtılmasıyla su kirliliğini azaltmak mümkündür.

Kanalizasyon suyundan kaynaklanan kirlilik, dünyadaki şehirlerin en büyük sorunlarından biridir. Kanalizasyon suyu arıtılmadan nehirlere boşaltılır. Kanalizasyon suyunun dikkatsizce atılması, hastalıkların yayılması, ötrofikasyon, Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) vb.

Evsel, endüstriyel ve diğer amaçlar için kullanılan su atık suya dönüştürülür. Kanalizasyon suyu olarak adlandırılır. İdeal koşullarda, kanalizasyon suyu geri dönüştürülebilmesi için şehirlerden kanalize edilir veya borulara döşenir. Kanalizasyon, organik atıklar ve kimyasallar içerir. Kanalizasyondan kaynaklanan su kirliliği esas olarak gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu ülkelerde, kanalizasyon suyu uygun bir şekilde bertaraf edilmemektedir. Gelişmiş ülkelerde, kanalizasyon şebekelerini şehirlerden uzaklaştırmak için bir kanalizasyon borusu ağı kullanılmaktadır. Atıkların arıtılması, bundan kaynaklanan kirliliği en aza indirir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde bile, eski şehirlerde sızıntı yapan kanalizasyon sistemleri olabilir.

Kanalizasyon Suyu Kirliliğinin Temel Nedenleri

Atık suyun yanlış kullanımı suyun kirlenmesinin temel nedenidir. Kanalizasyon büyük miktarlarda nehirlere boşaltılır. Su bileşenlerinin seyreltilmesi sürecini yavaşlatır; bu da nehri durgunlaştırır. Ayrıca ishal, tifo vb. Hastalıkların yayılmasına da neden olabilir.

Arıtma olmadan suyun boşaltılması, kirliliğin en önemli nedenlerinden biridir. Kanalizasyon suyunda bulunan atıklar sayısız patojen ve zararlı kimyasal içerir. Suya salınan deterjanlar fosfat içerir ve yosun ve su sümbüllerinin büyümesine izin verir.

Advertisement

Kanalizasyon kirliliği her zaman insan yapımı değildir veya insan ihmalinin bir sonucu değildir. Kanalizasyon sistemlerinin kapasitelerinden daha büyük akışlar aldığı zamanlar vardır. Şiddetli yağmur zamanlarında gerçekleşir. Aşırı su akışı kanalizasyon sistemlerinin taşmasına neden olur; bu da kanalizasyon kirliliğine yol açar.

kanalizasyon

Kaynak: pixabay.com

Kanalizasyon Kirliliğinin Kötü Etkileri

Kanalizasyon kirliliğinin hayatımızı etkilemesinin farklı yolları aşağıda bulunabilir. Bu ayrıntılar, kanalizasyonun tatlı su kütlelerine ve okyanuslara gelişigüzel bertaraf edilmesinin neden olduğu su kirliliğinin tehditini nasıl kontrol edeceğiniz konusunda bilgi sunmalıdır.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Kanalizasyon suyunda bulunan patojenler, farklı hastalıkların yayılmasından sorumludur. Durgun su, sıtma gibi hastalıklara neden olan sivrisineklerin büyümesini teşvik eder. Kirlenmiş sudan kaynaklanan bir başka hastalık tifodur. Kanalizasyon suyu Cryptosporium ve Giardia gibi protozoanlar da içerebilir. Bu patojenler insan sağlığı için büyük bir risk oluşturur. Bu nedenle, kirli su çeşitli patojenik mikroplara ev sahipliği yapar.

Ötrofikasyon

Su kütlelerinde kimyasal besin maddelerinin aşırı birikimi, ötrofikasyon olarak adlandırılır. Kanalizasyon suyu kirliliğinden kaynaklanan birçok problemden biridir. Su kalitesinin bozulması, balık sayısında azalma ve biyolojik oksijen talebindeki (BOİ) artış ötrofikasyonun önemli etkileri veya sonuçlarıdır. Su kütlelerindeki fosfatlar, nitratlar ve organik atıklar dahil diğer kimyasalların konsantrasyonundaki artış, alglerin ve bakterilerin aşırı büyümesine neden olur. Bu tür organizmaların büyümesi BOİ’deki artıştan ve dolayısıyla su canlılarının sayısındaki azalmadan sorumludur. Yerli bitkilerin büyümesi de aşırı alg büyümesiyle engellenir.

Çevreye Zararlı Etkileri

Kanalizasyon suyu ile nehirlerde salınan toksinler balıklar ve diğer suda yaşayan organizmalar tarafından tüketilir; böylece toksinlerin besin zincirine girme olasılığı manifoldu arttırır. Mercan resiflerinin dünya üzerindeki kanalizasyon kirliliğinden etkilendiği görülmektedir. Okyanuslara dökülen kanalizasyon suyu, mercan resiflerini büyük ölçüde etkileyebilir. Kirli suda bulunan toksinler, mercanların büyümesini engeller.

kanalizasyon

Kaynak: pixabay.com

İçme ve Sulama Suyu Kirliliği

Doğal formlarındaki su kütleleri, bikarbonatlar, nitratlar, klorürler, sülfatlar, vb. Gibi küçük miktarlarda kimyasal bileşikler içerirler. Örneğin, su içme ve sulama için uygun olmaz. Suyun içilebilir olarak kabul edilebilmesi için suda bulunan Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) 500 mg / gramdan az olmalıdır. Tuzlu su da sulama için uygun değildir. Bu tür suyun tarımsal amaçlı kullanılması toprağın tuzlanmasına neden olur ve bu da toprak erozyonuna neden olur.

Advertisement

Kanalizasyon Suyu Arıtımı

Kanalizasyon suyu nehirlere bırakılmadan önce arıtılırsa, kirlilikle ilgili sorunların çoğu çözülecektir. Kirletici maddelerin giderilmesi kanalizasyon suyunun arıtılmasındaki ana amaçtır. Suyun gerçek arıtılmasından önce, atık sular ön işlemden geçirilir.

  • Ön arıtma işlemi yağların, greslerin, çakıl ve kumun kirli sulardan ayrılmasına yardımcı olur. Bu işlem kanalizasyon suyunun filtrelenmesi ile gerçekleştirilir.
  • Suda çözünen biyolojik atıklar mikroplarla arıtılır. Atıkları daha sonra kolayca ayrılabilen katı bir kütleye dönüştürmeye yardımcı olur.
  • Biyolojik arıtma sona erdiğinde, kısmen saf atık sular kimyasal dezenfektanlarla arıtılır. Arıtma tesislerinde arıtılan su golf sahalarında, çim alanlarının sulanmasında ve tarımda sulama için kullanılabilir.
  • Kanalizasyon arıtma tesisleri temiz su üretir. Arıtma tesislerinden bazıları atıkları denizlere ya da okyanuslara atmaktadır.

Sulak alanların restorasyonu, kanalizasyon suyunun arıtılmasında önemli araçlardan biridir. Sulak alanlar, herhangi bir yapay yöntem / teknik kullanmadan kanalizasyon suyunun doğal olarak işlenmesine izin verir. Sulak alanları restore etmenin arkasındaki fikir, içlerinde bulunan bakterilerin nitratları ve fosfatları seyreltmesidir. Aynı işlem kanalizasyon suyu arıtma tesislerinde de gerçekleşir, ancak burada (sulak alanlarda) doğal olarak gerçekleştirilir.

Kanalizasyon suyu arıtımı, çevre sorunlarının öncelikli olduğu günümüz dünyasında faydalıdır. Arıtma işlemi sırasında, atık suları arıtmak için çaba gösterilmelidir. Sadece insanlara değil, aynı zamanda gezegenimizin çeşitli flora ve faunasına da fayda sağlamalıdır. Çevremizi temiz tutmayı ve kanalizasyon kirliliğinin zararlı etkilerini körfezde tutmaya söz verelim.


Leave A Reply