Kanije Savunması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kanije Savunması ne zaman ve kimler tarafından yapılmıştır? Kanije Savunması’nın tarihi, neden ve sonuçları hakkında bilgi.

Kanije Savunması

Kanije Savunması Ne Zaman ve Nasıl Olmuştur?

Kanije Savunması; 1593 1606 arasında süren savaşlar sırasında, Tiryaki Hasan Paşa’nın Avusturya-Almanya İmparatoru Ferdinand’a karşı kazandığı savunma zaferidir.

Kral Ferdinand, 100 bin kişilik ordu ve 47 ağır topla Kanije Kalesi üzerine yürüdü. Papalık Hükümeti 10 bin kişilik bir kuvvet gönderdi. Tiryaki Hasan Paşa‘ nın buyruğunda ise yalnızca 9 bin kişilik bir savunma gücü vardı. 9 Eylül 1601 günü Kanije’yi kuşatan düşman, surları dövmeye başladı. Düşmanın arâyı kapattığını gören Tiryaki Hasan Paşa, toplarını surlara çıkararak ateşe başladı. Düşman geri çekilmek zorunda kaldı, savunmak için tabyalar kazdırdı. Soğukların ilerlemesine aldırmayarak sık sık gece çıkış hareketlerinde bulundu ve her çıkışta düşmana ağır kayıplar verdirdi.

Ancak Osmanlıların barutu tükendi. Kalede Uzun Hasan adında biri barut yapmasını bildiğinden hızla barut üretimine geçildi. Bu sırada Budin Beylerbeyi Mangırkuşu Mehmet ile kethüdası Mehmet bir tuzağa düşürülerek Almanlar tarafından öldürüldü ve kesik başlan Kanije önlerinde Osmanlı askerlerine gösterildi. Bu durum Osmanlı Ordusu’nun moralini bozduğu gibi, Almanların da sevincine yol açtı. Ancak Tiryaki Hasan Paşa, askerini Mehmet Paşa’nın kırk yıllık dostu olduğunu ve bu başların da onlara ait olmadığını söyleyerek, askerin moralini yeniden yükseltmeyi başardı.

Bundan sonra düşmanı avlamanın yollarına girdi. Önce Kanije Kalesi’nde tutsak bulunan Avusturyalı ve Almanları bilerek dışarı kaçırdı. Bunlar içerideki durumu abartarak düşmana anlattılar. Bunlar, düşmana kaledeki Osmanlı gücü üzerine abartılı bilgileri sağladı. Bu arada kaleden atılan bir kurşunla yeğeni Aldobrandi’nin ölmesi, Avusturya Ordusu’nu iyice ürküttüğü gibi Papaya olan inançları da sarsıldı. Bu arada düşman ateşiyle kalenin surları iyice harap olmaktaydı. Kalede, bulunan az sayıdaki sivil, geceleyin askerler dinlenirken, bu gedikleri hemen onarıyordu.

Advertisement
Kış Bastırıyor…

Kışın bastırması sonucu kendileri için tahta barakalar kuran düşman da artık savaşmak yanlısı değildi ve iyice yılmıştı. Ferdinand, kaleyi alamayacağını anladı. Kuşatma başlayalı üç ay olmuştu. Avusturya askerleri giderek soğuktan yılıp kaçmaya başladılar. Bunun üzerine, Akıncı Kara Ömer Ağa komutasında 300 askerle bir baskın düzenlendi. Düşman barakalarında öldürüldü. Şaşkına dönen Avusturyalılar, bir karşı saldırıya girişemediler. Hemen arkasından da 500 kişilik bir birlikle ikinci baskın hareketini gerçekleştiren Osmanlılar, kale burçlarında mehter çaldırarak sadrazamın ve Osmanlı Ordusu’nun yetiştiği görünüşünü yarattılar.

Bunun üzerine Ferdinand, geceleyin karargâhını bırakarak kaçmaya başladı, 18 Kasım günü düşman siperleri Osmanlı askerleri tarafından ele geçirilmeye başlandı, aynı gün 18 bin düşman başı kale önüne getirildi. Ertesi gün de 30 bin düşman askeri öldürüldü, akıncılar kaçan düşmanı 50 km kadar kovaladılar. Düşmanın kaybı 80 bine ulaştı. Ayrıca, bütün karargah ile 47 adet büyük top, sayısız tüfek ve cephane Osmanlıların eline geçti. Osmanlı tarihindeki savunma savaşlarının en ünlülerinden biridir.


Leave A Reply