Karbonun Canlılar İçin Önemi Nedir? Karbonun Ekosistemde ve Hücrelerdeki Önemi

0
Advertisement

Karbonun canlılar için önemi nedir? Karbon nedir? Karbonun hücrelerdeki önemi, Karbonun canlılardaki önemi, Ekosistemlerde karbonun önemi hakkında bilgiler.

Dünyadaki yaşam karbon kimyasına dayanmaktadır. Çok sayıda bilimsel çalışma , karbonun gezegenimizdeki yaşam için önemini tarih boyunca göstermiştir , çünkü içinde yaşayan organizmaların her biri var olmak ve hayatta kalmak için bu biyoelemente ihtiyaç duyar. Karbon tarafından gerçekleştirilen işlevler gerçekten şaşırtıcıdır: kendilerini oluşturan karbon atomlarının yapısı tarafından garanti edilen biyokimyasal moleküllerin kararlılığından, karbonun endüstrilerde hammadde, ulaşım araçları ve bir enerji kaynağı olarak kullanılmasına kadar.

Karbon nedir?

Karbon

Karbon atomu (C) , biyolojik moleküllerdeki en önemli atomdur . Karbon içeren bileşiklerin çeşitliliği ve kararlılığı, karbon atomunun spesifik özelliklerinden ve özellikle karbon atomlarının birbirleriyle etkileşimlerinin doğasından ve ayrıca karbon atomlarında bulunan sınırlı sayıda elementten kaynaklanmaktadır. Biyolojik olarak önemli moleküller.

Öncelikle karbonu ve biyolojik özelliklerini incelemeye ayrılmış bilim dalı, atomların ve moleküllerin yapısının karmaşık dünyasını, hücrelerde, organizmalarda meydana gelen çeşitli temel biyolojik süreçlerle birleştiren organik kimyadır (biyokimya dahil). ve ekosistemler.

KARBON DÖNGÜSÜ

Advertisement

Karbonun canlılardaki önemi nedir

Karbon, çoklu fiziksel-kimyasal reaksiyonların yanı sıra karmaşık biyolojik süreçler için bir substrat olarak kullanılır ve aynı zamanda insanların günlük yaşamlarımızda tükettiği ve ürettiği sonsuz ürünlerin ham maddesidir. Karbonun canlılardaki önemini daha iyi anlamak için , aşağıdaki listede canlıların ve çevrelerinin vazgeçilmez bir parçası olarak gerçekleştirdiği ana işlevleri sunuyoruz:

  • Hücrelerde kimyasal bileşim, yapı ve metabolizma.
  • Fotosentez, solunum ve canlılar arasında karbon transferi.
  • Ekosistemlerden atmosfer, toprak ve okyanuslardaki karbon akışları.

Karbonun hücrelerdeki önemi

Hücrelerin kimyası, onları oluşturan karbon atomlarının biyolojik özellikleri ve faydaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu gerçek, esas olarak karbon atomlarının hücrenin yapısı ve işleyişi içinde sağladığı büyük stabiliteden kaynaklanmaktadır, çünkü karbon atomları arasında kurulan güçlü kovalent bağlar, hücrelerin moleküler yapılarına büyük stabilitede doğrusal ve dallı zincirler oluşturma yeteneği kazandırmaktadır.

Karbon, yapısal işlevine ek olarak, hücreler tarafından, her ikisi de hücre büyümesi ve çevre ile etkileşim için hayati önem taşıyan bir metabolik enerji ve güçlü kimyasal reaktivite kaynağı olarak kullanılır .

Karbonun canlılardaki önemi

Gezegende var olan farklı canlı grupları, hayati işlevlerinden bir veya daha fazlasını karşılamak için karbon kullanır. Karbonun canlılardaki öneminin kilit noktaları şunlardır :

  • Karbonun canlılarda dahil olduğu belki de en önemli hayati işlev, hayvanların, bitkilerin ve diğer organizmaların karbonhidratlar, metan, bikarbonat ve karbondioksit gibi karbon içeren besinleri emdiği ve işlediği beslenmedir. ototrofik beslenme , ardından fotosentetik organizmalar.
  • Ayrıca canlıların, enerji kaynağı olarak karbondan türetilen organik bileşiklerin kullanımına dayanan metabolizmalarını dengeli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için belirli bir minimum karbon miktarına ihtiyaçları vardır . Bu sayede canlı organizmalar, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları enerjiyi, örneğin besin zincirlerinde gözlemlenebilen canlılar arasında solunum ve karbon aktarımı yoluyla elde ederler.
  • Karbonun insan vücudundaki önemi ile ilgili olarak , bu, doğal bir parçası olduğu için bu değerli biyoelementi vücudumuza dahil etme ihtiyacı ile belirlenir. Oksijen, hidrojen ve nitrojen ile birlikte karbon, hücrelerimizin, organlarımızın ve dokularımızın ( hayvan dokuları ) temel yapısal bileşenlerinden biridir.
orman

Kaynak: pixabay.com

Ekosistemlerde karbonun önemi

Karbonun doğadaki önemi, yaşamın temeli olarak karbonun ana eksenlerinden bir diğeridir. Gezegendeki farklı ekosistemlerin her birinde, karbon akışları sabit ve dengeli olmalı , böylece toprak-su-atmosfer alışverişine izin vermelidir (birinci bölümdeki karbon döngüsü diyagramında görebileceğiniz gibi).

Böylece, karmaşık karbon döngüsü boyunca , bu önemli biyoelement gezegenin topraklarının, okyanuslarının ve atmosferinin bir parçası haline gelir ve canlı varlıklar karbonun akışında ve dönüştürülmesinde aracı olurlar. Her ekosistemde canlılar, hem ait oldukları ekosistemi hem de gezegeni bir bütün olarak dengede tutmak için karbon atomlarından oluşan organik bileşikleri tüketmekten ve üretmekten sorumludur.

Advertisement


Leave A Reply