Karlofça Anlaşması Ne Zaman, Kimler Arasında Oldu? Önemi, Sonuçları

0
Advertisement

Karlofça Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Karlofça Antlaşması nedenleri, sonuçları, önemi hakkında bilgi.

Karlofça Antlaşması; Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminin başlangıcını oluşturan ve imparatorluk tarihinde en ağır koşulları içeren antlaşmadır (26 Ocak 1699).

Karlofça Antlaşması

Kaynak: wikipedia.org

1683′ te girişilen İkinci Viyana Kuşatması karşısında Avrupalı Hristiyan devletleri bir araya getiren Kutsal İttifak sonucu, yenilgiye uğrayan Osmanlı Orduları, dört büyük devlete karşı, 16 yıl aralıksız savaş verdi. Peş peşe aldığı yenilgilerle Avrupa’da büyük toprak kayıplarına uğradı Daha savaşın ilk yıllarında zaman zaman barış isteyen Osmanlı Devleti’ne karşı müttefikler toprak kazanmak arzusu ve haçlılık ruhuyla olumsuz yanıt verdiler. Osmanlı Orduları’nın Tuna’nın güneyine çekildiği, Avrupalı devletlerin de savaş güçlerini iyice yitirdikleri bir dönemde kendileri de barışı istediler. Antlaşma yeri için Belgrad yakınlarındaki Karlofça Kasabası uygun görüldü. Barış görüşmeleri 13 Kasım 1698 günü başladı dört ay sürdü ve sık sık kesildi.

Rus temsilcisi barış imzalamaya yetkili olmadığından Rusya dışında Avusturya, Venedik ve Lehistan ile 25 yıl süreli barış antlaşması imzalandı. Rusya ile de iki yıllık ateşkes imzalandı ve barışın daha sonra İstanbul’da imzalanmasına karar verildi. Antlaşmaya göre, Avusturyalılara 20 maddeyle, Tamışvar dışında tüm Macaristan verildi. Erdel de Avusturyalılar bırakıldı. Tisa ve Moruş ırmakları iki devlet arasında sınır kabul edildi. Hırvatistan’da ise, iki devlet ellerindeki yerleri korudular. Burada da Sava sınır kabul edildi. Budin Eyaleti’nden yalnızca Semendire Osmanlılarda kaldı.

  • Venediklilerle 16 maddelik bir antlaşma imzalandı. Mora Yarımadası, güneydeki Cerigo, Cerigotto, Hydra ve Salamin Adaları, Attika Yarımadası’ nın bir bölümüyle Dalmaçya kıyıları Venediklilere verildi. Korent Körfezi’ nin önemli bir bölümü Osmanlılarda kaldı.
  • Lehistan ile 11 maddelik antlaşma imzalandı. Kamaniçe Kalesi ile birlikte tüm Podolya, Türk Galiçyası ve Ukrayna’da bazı topraklar Lehistan’a verildi. Dnyestr Irmağı iki devlet arasında sınır kabul edildi.
  • İki yıllık bir ateşkes imzalanmış olmasına karşın Rusya yalnız kalınca, Osmanlı Devleti ile anlaşmayı imzalamak istedi. Bunun için, 14 Temmuz 1700’de İstanbul Antlaşması imzalandı. Buna göre, Azak ve çevresi Rusya’ ya bırakıldı. Bu arada Rusya’nın Karadeniz’de ticaret gemisi bulundurma isteği kabul edilmedi.
  • Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin bir çırpıda en fazla toprak kaybına uğradığı bir antlaşmadır. Barış antlaşmasının imzalanmasından sonra, Osmanlı Devleti, bu toprakları yeniden elde etmek için çalışmalara başladı. Venedik’e bırakılan toprakların tamamı, Rusya’ya verilenlerin ise Azak ve çevresi geri alındı. Avusturya’ya verilen topraklar geriye alınamadı. Lehistan ile bir daha askeri alanda karşı karşıya gelinmedi.

Advertisement

Leave A Reply