Kaşık İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Kaşık Geçen

0
Advertisement

İçinde kaşık kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Kaşık ile ilgili, kaşık hakkındaki atasözleri, deyimler anlamları ve açıklamaları

Kaşık ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Kaşık İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI

 • “aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır” bir işten yararlanmak isteyen gerekli araçları hazırlamalıdır.
 • “çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar” kişi, kendisi için önceden yaptığı hazırlıkların verimini ileride alır..
 • “ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil” iyi nitelikli işler kullanılan araç elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez.
 • “her ağaçtan kaşık olmaz” özelliği olan bir iş için sıradan birisi kullanılamaz.
 • ” her kaşığın kısmeti bir olmaz” herkesin talihi, kazancı bir değildir.
 • “herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (doğru) getiremez” herkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz.
 • “kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar” kişi ne kadar çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.
 • “pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalı, direnilmelidir.
 • “tencere (çömlek) demiş dibim altın, kaşık (kepçe) demiş ben neredeyim? (girdim, çıktım)” içyüzünü iyi bilen kimseye karşı, kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi, gülünç duruma düşer.

Herkes Kaşık Yapar Ama Sapını Ortaya Getiremez;

Bilindiği gibi çeşit çeşit işler vardır Her iş de kendine göre bir niteliğe sahiptir ve ayrı bir hüner ister.

insan, ne kadar yetenekli, iddialı ve becerikli olursa olsun, her işi yapamaz. Hatta, aynı işi yapanlar bile sonuçta aynı başarıyı gösteremezler. Bir işi en iyi yapan kişi, işin niteliklerini bütün incelikleriyle kavrayıp yetenek ve becerisini bu yolda azimli bir çalışmayla geliştirendir. Bu kişilere biz «işin ustası» deriz. Ustalık, zekâ ve çalışmanın yanı sıra, sabır, bilgi ve sorumluluk da gerektirir.

En basit işten en zor işe kadar ustalık esastır. Usta olan kişi takdir ve saygı görür, sürekli bir kazanç sağlar. Üstelik, her yerde aranır ve itibar görür. Atalarımız boşuna: «Varsa hünerin her yerde vardır yerin» dememişler.

Dolayısıyla, hangi işe atılmışsak, hangi mesleği seçmişsek usta olma yolunda yılmadan çalışalım. İşine gösterdiği özen, kişinin kendine duyduğu güven ve özsaygıdan kaynaklanır.

Advertisement

Pilav Yiyen Kaşığını Yanında Taşır:

ANAFİKİR : Bir işi sürekli yapmak durumunda olan kişi o işin gerektirdiği aracı da beraberinde taşımalıdır.

Bir işi yapmayı alışkanlık haline getiren, her yerde onu yapmak ister veya başkaları onun alışkın olduğu işi yapmasını bekler. Kişinin, kendisinden bekleneni veya alışkın olduğunu yapabilmesi bir araca bağlı ise onu mutlaka yanında bulundurması gerekir. Bu araç bir müzik aleti olabileceği gibi bir kaşık da olabilir. Çünkü gittiği yerde alışkanlığını veya işini yapmasına yardımcı olacak aracı bulamayabilir. Yanında bulundurması onu aramaktan kurtaracaktır.

DEYİMLER VE ANLAMLARI

 • “(elinden gelse, bıraksalar) bir kaşık suda boğmak”: bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek
 • “kaşık atmak (çalmak)”: iştahla veya çabuk yemek.
 • “kaşık kadar”: çok küçük
 • “kaşık sallamak”: yemek yemek
 • “kaşıkla verip kepçeyle geri almak”: yaptığı bir iyiliğin acısını çıkarırcasına davranmak.
 • “kaşıkla yedirip sapıyla (gözünü) çıkartmak”: yaptığı bir iyiliği hiçe indirecek kötülükte bulunmak.
 • “sütten çıkmış ak kaşık gibi olmak”: temiz, saf olmak.

Kaderinde Varsa Kaşığında Çıkar

Anlamı; Bu deyim, “her şey kader ile takdir edilmiştir,” mânâsında kullanılır.

Hikayesi;

Eski padişahlardan birinin, çok geveze bir berberi varmış. Padişahın verdiği bahşişlere kanmaz, yüksek makam ve rütbeler istermiş.

Padişah da onu çok severmiş. Berber, güvenerek ara sıra padişahtan rütbe ve paşalık ister dururmuş. Padişah da her seferinde, onu, kalbini kırmadan atlatırmış. Sabrı tükenen berber, bir gün padişaha bir dilekçe sunmuş. Ya “İhtisap ağalığı”, ya da “Yeniçeri ağalığı” ricasında bulunmuş.

Bunun üzerine padişah bir gün berberini yemeğe alıkoymuş. Ayrı ayrı yağlı kâğıtlara “İhtisap ağalığı,” “Yeniçeri ağalığı” ve “Berberlik” yazarak, çorbasına karıştırmış.

Advertisement

“Dilekçeni aldım,” demiş. “Cevabı şu çorbanın içinde. Kaderinde varsa, kaşığında çıkar…”Berber merakla kaşığı daldırmış. Kaşığına “Berberlik” çıkmış.


Leave A Reply