Kaz Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kaz ne anlama gelir? Kaz kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş (Anser)
“Kazı yıkayıp temizlemişler, sonra da parçalayıp tencereye koymuşlar.” – Ç. Altan
2. Budala
“büyük çıkarlar beklenen durumlarda küçük fedakârlıklar yapılmalıdır” anlamında kullanılan bir söz
söylenen şeyi çok yanlış anlamak
“bir sorun, bir durum sanıldığı gibi değildir” anlamında kullanılan bir söz
“Doğru söylüyorsun Ali, doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil.” – O. Kemal
Dizi kırmaksızın ve ayağı sert bir biçimde yere basarak yürüme biçimi
1. Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
2. Çok kollu çengel
3. Çaprazlama yapılan teyel, Hristo teyeli
4. İki ayrı yolun birleşip tek yol hâline geldiği kavşak
5. İki ucundan herhangi bir yere bağlanmış bir halatın, başka bir halatla ortasından terazilenmiş durumu
6. Açık turuncu renk
7. Bu renkte olan
1. Kirli sarı renk
2. Bu renkte olan
Anlayışsız, kavrayışsız, kafasız (kimse)
1. Güreşte hasmı arkadan ve yandan sarıp başını koltuk altına alarak elleri koltukları altından geçirdikten sonra sırtında veya ensesinde birleştirme biçimindeki oyun
“Kimi baskın çıkar, kazkanadından çarpar.” – M. A. Ersoy
2. Meydanın ortasından çekilerek düşmanın orta bölüme girmesi sağlandıktan sonra sağ ve sol kanatların düşmanı çember içine almasıyla yapılan bir savaş taktiği
“Murat Bey yine kazkanadı denilen Türk oyununu yapıyordu.” – N. Atsız
Kazdan elde edilen, yorgan ve yastık doldurmaya yarayan veya giysi yapımında kullanılan tüy
Ördekler familyasından, sazlık alanlarda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş, sakar meke (Anser anser)


Leave A Reply