Keçi Nasıl Bir Hayvandır? Keçilerin Özellikleri, Türleri ve Yararları Nelerdir?

0
Advertisement

Keçi nasıl bir hayvandır? Keçi hayvanının özellikleri, yetiştirilmesi, türleri, yararları, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

keçi

Kaynak: pixabay.com

Keçi; (Lat. Capra). Omurgalılar sınıfından Çiftparmaklılar takımının Boynuzgiller familyasından Keçiler altfamilyasına giren türlere verilen genel addır. Değişik biçimde boynuzları vardır. Erkekleri (teke) genellikle sakallıdır. Yaban keçileri “İbex”ten değişik olarak, Güney Avrupa’nın ve Asya’ nın (Batı’da Pencap ve Keşmir’e kadar) yerlileridir. Yalnızca çevik dağcılar değillerdir; beslenmek amacıyla sık sık ağaçlara çıkar, dallarda yürürler. Kayalık dağlar dağ keçisi adı verilen hayvanlar, ayrı bir cinse bağlıdır ve o cinsin tek türüdür. Gerçek bir keçi olmamakla beraber, kayalıklar kadar uzda da tırmanma yeteneği ve çevikliği dikkate değerdir.

Keçinin evcilleştirilen ilk geviş getiren olması olasıdır ve kalıntıları, 10.000 yıl öncesinin yerleşim merkezlerinde bulunmuştur. Modern, evcil keçinin en önemli vahşi atası, İran “pasang” ya da “bezoar” keçisidir. Ötekileri “mark-hor” ve “vida-boynuzların” geldiği C. Prisca’dır. Modern evcil keçi C. Rircus tur. Önceleri vahşi bir tür olduğu kabule dilen Dorcas keçisi olasılıkla, Ege Adaları’nda evcilleştirilen keçilerden gelmiş, evcilleşmemiş bir keçidir. Yetiştirilen çok sayıda evcil soylardan bazılar, düşen kulaklı doğu ya da Nubya keçileri, Gine keçileri ya da cüce keçileri, İsveç keçileri ya da dik kulakları keçiler ve uzun, yünlü kürklerinden, yün ve moher elde edilen Angora ya da Keşmir keçileridir. Dünyanın birçok bölgesinde keçiler sütleri için beslenir. Sütlerinin kalitesi ılıman kuşağın sığırlarınınkinden daha düşüktür, ancak dünyanın kuru, tropik ve soğuk bölgelerindeki zor koşullara çok daha kolay uyarlar. İyi süt üreticileri olan, İsveç tipi keçiler Avrupa’da popülerdir; bu tipten olan beyaz, boynuzsuz “saanen” ya daİngiliz “saaneni”, İngiltere’de çok aranır. “Numibya” soyları başlıca Kuzey Afrika ve özellikle Mısır’da beslenir. Bunlar büyük cüsseli ve kısa tüylüdür. Uzun tüylü soy, Filistin ve Suriye’de beslenen, iyi bir süt keçisidir. Gine keçileri, Afrika’nın merkezi ve batısında Madagaskar’da, Moritus’da ve Yukarı Nil Vadisi’nde beslenir. Güney Afrika keçileri, eti için beslenir ve en yaygın tip, İsveç-Nuubya kökenli “Boer” keçisidir.

dağ keçisi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Keçiler, (Lat. Caprinae). Çiftparmaklılar takımının Gevişgetirenler alt takımının Boynuzlugiller familyasına giren bir alt familyadır. Dağlık ve kayalık yerlerde yaşayan, çevik yapılı, boynuzları geriye doğru kıvrık ve sakallı olan keçilerin başlıca türleri: Alp Dağı keçisi, dağ keçisi, evcil keçi, keçi antilobu, yaban keçisi, yılan yiyen keçi. Ankara keçisi ise bir keçi ırkıdır.


Leave A Reply