Kemankeş Kara Mustafa Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Kemankeş Kara Mustafa Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Kemankeş Kara Mustafa Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Arnavutluk 1592 – İstanbul 1644). Arnavut kökenlidir, devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Yeniçeri Ocağı’nda eğitimini tamamladıktan sonra solak oldu. Çorbacılık ve kul kethüdalığı görevlerinden sonra, 1634’te Sekbanbaşı oldu. IV. Murat‘ın Revan Seferi hazırlığı sırasında da Yeniçeri Ağırlığı’na getirildi. Seferden sonra İstanbul’a dönünce, vezir rütbesiyle kaptanıderya oldu (1636). Bir Akdeniz seferini başarıyla tamamladıktan sonra, aynı zamanda sadaret kaymakamı olarak Bağdat Seferi‘ne katıldı. Kuşatma sırasında Tayyar Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine 24 Ocak 1638’de sadrazam oldu.

Bağdat’ ın alınmasından sonra, İran içlerine kadar ilerleyerek, Safevilerle Kasr-ı Şirin Antlaşması‘nı imzaladı ve İstanbul’a döndü. IV. Murat‘ın ölümünden sonra da sadrazamlıkta kaldı. Sultan İbrahim‘in ilk yıllarında bazı kişileri uzak görevlerle İstanbul’dan uzaklaştırmayı başardı. 1640’ta Galata’da çıkan bir yangında yüzü yandı ve üç ay çalışamadı. Bu arada savaşlara girişmeden, Venedik Rusya ve Lehistan ile devletin yararına anlaşmalar yaptı. Yaptığı tasarruflarla bütçede denklik sağlanıp, fazla para elde edilmesine karşın, Kösem Sultan‘ın da karşısında olması yüzünden, çıkan bir ayaklanma girişimi sonucunda görevinden alındı. Sultan İbrahim idamı için karar verdi. 22 Şubat 1644’te Hocapaşa Çarşısı’nda idam edildi. Cenazesi Bayezit Cami ile Çorlulu Ali Paşa Cami arasında bulunan kendi medresesi yanındaki türbesine gömüldü.


Leave A Reply