Kemirgen Nedir? Kemirgenlerin Özellikleri Nelerdir? Kemirgenler Neden Kemirirler?

0

Kemirgen nedir? Kemirgenlerin özellikleri nelerdir? Kemirgenler nerede ve nasıl yaşarlar? Kemirgenler nasıl beslenir? Kemirgenler neden kemirirler sebebi nedir?

sincap

Kaynak: pixabay.com

Kemirgen” kelimesi “Kemiriciler” veya “Gnageler” takımına ait olan memelileri ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Bu takıma ait hayvanlar, keskin dişleri ve kemirici çeneleriyle diğer materyalleri kemirerek beslenirler. Bu hayvanlar, çoğunlukla küçük ila orta boyutlu olup, farklı türlerde yaşarlar ve dünya genelinde dağılım gösterirler.

Kemirgenler arasında fareler, sıçanlar, sincaplar, hamsterlar, tavşanlar ve çoğu insanlar tarafından evcil hayvan olarak tutulan kobaylar, fareler ve hamsterlar gibi hayvanlar yer alır. Kemirgenler, diğer hayvanlar için önemli bir gıda kaynağıdırlar ve birçok türü nesli tükenme tehlikesi altındadır.

Kemirgenlerin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Kemirgenler, aşağıdaki başlıca özelliklere sahiptir:

 1. Kemirme özellikleri: Kemirgenler, keskin dişleri ve kemirici çeneleri sayesinde materyalleri kemirerek beslenirler. Bu özellikleri nedeniyle, genellikle ağaç kabukları, tohumlar, meyveler, kökler, otlar ve böcekler gibi bitkisel gıdalarla beslenirler.
 2. Küçük boyutları: Kemirgenler, çoğunlukla küçük ila orta boyutludur ve ağırlıkları birkaç gramdan 1-2 kilograma kadar değişebilir.
 3. Hızlı üreme: Kemirgenler, genellikle hızlı ürerler ve kısa sürede nüfuslarını artırabilirler.
 4. Gece aktif: Birçok kemirgen türü, gece aktiftir. Bu özellikleri nedeniyle, gözleri geceleri daha iyi görebilir ve avlanma veya beslenme aktivitelerini gece yaparlar.
 5. Geniş tür çeşitliliği: Kemirgenler, dünya genelinde yaygın olarak bulunan ve farklı habitatlarda yaşayan birçok türü içerir. Bazıları ormanlarda, bazıları çöllerde ve bazıları da sucul alanlarda yaşar.
 6. Evrim süreçleri: Kemirgenler, evrim süreçleri nedeniyle farklı şekillerde özellikler geliştirmişlerdir. Örneğin, sincaplar, ağaçlarda yaşamak için özel olarak tasarlanmış tırnaklara ve kuyruklara sahipken, fareler genellikle yer seviyesinde yaşar ve hızlı bir şekilde koşabilirler.
 7. Evcil hayvan olarak tutulabilme: Bazı kemirgen türleri, evcil hayvan olarak tutulabilirler ve özellikle fareler, hamsterlar ve kobaylar, evlerde veya laboratuvarlarda yaygın olarak bulunurlar.

Kemirgenler Hangi Bölgelerde, Nasıl Yerlerde Yaşarlar?

Kemirgenler, dünya genelinde farklı bölgelerde yaşarlar ve çeşitli habitatlara uyum sağlarlar. Bazı kemirgenler, ağaçlarda yaşayan türlerdir ve ormanlık alanlarda bulunurken, bazıları yer seviyesinde yaşar ve çalılıklarda, çöllerde, ovalarda ve tarım arazilerinde yaşar. Bazı kemirgen türleri de sucul habitatlarda, özellikle nehirler ve göllerde yaşarlar.

fare

Kaynak: pixabay.com

Amerika’nın kuzeyi, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’nın birçok bölgesinde kemirgenler bulunur. Örneğin, fareler ve sincaplar, genellikle ormanlarda yaşayan türlerdir ve ağaçlarda yuva yaparlar. Çöl fareleri ve çöl tavşanları, kumlu alanlarda yaşarlar ve yaptıkları tünellerde yaşamlarını sürdürürler. Tarım arazilerinde, özellikle tahılların ve sebzelerin bulunduğu alanlarda kemirgenler, besin kaynaklarından faydalanarak yaşamlarını sürdürürler.

Kemirgenler, habitatlarına ve türlerine göre farklı beslenme şekilleri de sergilerler. Bazıları otobur, bazıları ise etoburdur. Otobur kemirgenler, bitkilerin ve tohumların yanı sıra meyveler, yapraklar, kökler ve diğer bitkisel gıdalarla beslenirken, etobur kemirgenler, böcekler, küçük hayvanlar ve kuş yumurtaları gibi hayvansal gıdalarla beslenirler.

Kemirgenler Neden Kemirirler?

Kemirgenler, çeşitli nedenlerle kemirirler:

 1. Beslenme: Kemirgenler, dişleri ve kemirici çeneleri sayesinde materyalleri kemirerek beslenirler. Bu özellikleri nedeniyle, genellikle ağaç kabukları, tohumlar, meyveler, kökler, otlar ve böcekler gibi bitkisel gıdalarla beslenirler.
 2. Diş Bakımı: Kemirgenler, dişlerinin aşınmasını önlemek ve keskin kalmasını sağlamak için kemirme yaparlar. Kemirgenlerin dişleri sürekli büyür ve kemirme işlemi, dişlerinin aşınmasını sağlayarak normal boyutlarda kalmasına yardımcı olur.
 3. Habitat Oluşturma: Kemirgenler, kemirerek tüneller ve yuvalar oluşturabilirler. Bu tüneller ve yuvalar, kemirgenlerin korunmasına, sıcaklık kontrolüne ve üreme alanı olarak kullanılmasına yardımcı olur.
 4. Savunma: Bazı kemirgen türleri, kendilerini korumak için kemirme yapabilirler. Örneğin, çiftlik fareleri, avlanırken yüksek sesle kemirerek avlarını korkuturlar.
 5. Davranışsal İhtiyaçlar: Bazı kemirgen türleri, kemirerek davranışsal ihtiyaçlarını karşılarlar. Örneğin, hamsterlar, doğal davranışları olan oyuncakları kemirerek enerjilerini atarlar ve dişlerinin bakımını yaparlar.

Özetle, kemirgenler, beslenme, diş bakımı, habitat oluşturma, savunma ve davranışsal ihtiyaçlarını karşılamak için kemirirler.

Hangi Hayvanlar Kemirgenlerdir?

Kemirgenler, kemirgen takımına (Rodentia) ait hayvanlardır ve dünya genelinde 2.277 kemirgen türü vardır. Bu türler arasında en yaygın olanları çiftlik fareleri, ev fareleri, sıçanlar, sincaplar, tarla faresi, çöl faresi, sincap faresi, tavşanlar, diğer fareler, kapibaralar, çakallar, gelincikler ve kobaylardır.

gelincik

Kaynak: pixabay.com

Ayrıca, kemirgenler farklı boyutlarda olabilirler. Çiftlik fareleri ve ev fareleri, daha küçük kemirgenlerdir ve genellikle insanların yaşadığı yerlerde yaşarlar. Sincaplar, daha büyük kemirgenlerdir ve ormanlarda yaşarlar. Kapibaralar ise dünyanın en büyük kemirgenleri arasındadır ve genellikle sucul alanlarda yaşarlar.

Kemirgenler, insanlar için bazen sorun olabilen haşerelerdir ve tarım ürünlerini veya insan gıdalarını yiyerek zarar verebilirler. Ancak kemirgenler, birçok diğer hayvan türü için önemli bir besin kaynağıdır ve doğal ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar.


Kaynak – 2

Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan, aksine kesici dişleri fazla gelişmiş memeliler takımına verilen addır. Kemirgenler, memeliler sınıfının en geniş ve yaygın takımıdır. 2.000 kadar türü olan bu takım, tür çokluğu bakımından bütün memeli hayvan türlerinden zengindir.

Kemirgenlerin ağızlarında, kemirmeye yarayacak şekilde özel olarak gelişmiş dişler bulunur. Üst çene kemiğinin ön tarafında yer alan bu dişler, çok uzun ve geriye doğru hafifçe kıvrıktır. Kemirgenlerin dişlerinin yalnız dışta kalan yüzü minelidir. Bu yüzden zamanla dişler içte kalan taraftan aşınır ve keskinleşir. Kemirgenler takımından olan hayvanlar bu şekilde keskinleşen dişleri ile en sert şeyleri bile kemirebilirler. Kemirgenlerin kesici dişleri genel olarak iki tanedir. Fakat tavşandaki gibi dört tane kesici dişi olan da vardır.

Kemirgenler takımındaki hayvanların vücut biçimleri ve büyüklükleri birbirlerine benzemez. Örneğin, en küçük kemirgen fare, en büyük kemirgen ise genel olarak Güney Amerika’da yaşayan, Hint domuzuna benzer, 1 metre 30 santim uzunluğundaki «kapibara» (Capybara) adlı hayvandır. Kemirgenler yaşama şekilleri bakımından birbirlerinden tamamiyle değişik özelliklere sahiptir. Örneğin bazıları toprak altında açtıkları oyuklarda, bazıları kırlarda, çayırlarda ve ormanlık yerlerde, bazıları ağaçlarda, diğerleri ise suda yaşar. Bunlardan Kuzey Amerika’da yaşayan ve «gofer» adı verilen bir çeşit sincap ile Alp dağlarında yaşayan ve kobaya benzeyen «marmot» adlı hayvan, toprak oyuklarında barınır; tarla faresi kırlarda, sincap ağaçlarda yuva yapar; kunduzlar ise suda yaşayan kemirgenlerdendir.

Kemirgenler takımındaki hayvan türlerinin ortak özelliklerinin başında vücutlarının kürkle kaplı olması, alt çenelerinin arkadan öne doğru hareket etmesi gelir. Kürklü kemirgenlerin arasında yalnız kirpi, derisini kaplı-yan dikenlerle bir istisna teşkil eder.

Kemirgenler, her çeşit meyva ve bitkileri kemirdiklerinden tarım için zararlı hayvanlardır. Bunların arasında yalnız tavşanlar, etleri, tüyleri ve derileri ile bize faydalı olur, kobaylar lâboratuvar denemelerinde kullanılırlar, kunduzlar da kürkçülükte değerlidir.


Leave A Reply