Kerpiç Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kerpiç nedir? Kerpiç nerelerde kullanılır, nasıl yapılır? Kerpicin özellikleri, hakkında bilgi.

kerpicKerpiç; Duvar örmekte kullanılmak üzere kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş balçıktır. Bir çeşit pişirilmemiş tuğla olan kerpiç, daha çok köy ve kasabalardaki yapılarda kullanılır.

Kerpiç yapılacak toprak, su ile çamur haline getirildikten sonra ayakla çiğnenerek ezilir. Bu işe «özlendirmek» denir. Özlendirme sırasında, hazırlanmış olan çamurun içine saman sapları karıştırılır. Bu saman, kırıntıların çamura bağlanmasını sağlar Sonra, iyice özlenmiş çamur, yapılacak olan kerpicin biçiminde bölmelere ayrılmış bir tahta kalıba doldurulur. Çamur, kalıba doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılır. Bu şekilde, saman parçaları ile karıştırılarak yapılan kerpiçlere «samanlı kerpiç» denir. Kalıbın içine doldurulan çamur iyice sıkıştırılmazsa, kerpiç çürük olur. Sıkıştırılan çamurun üstü bir tahta İle düzeltilir ve fazla çamur böylece atılır. Sonra kalıp sökülerek çamur düz bir yere boşaltılır. Önce gölgede kurutulduktan sonra güneşte pişirilir. Böylece kerpiç hazırlanmış olur.

Kerpiç, çok eski çağlardan beri bir yapı malzemesi olarak kullanılagelmiştir. Kaideliler ve Sümerler yapılarında kerpiç kullanmışlardır. Bunlar, kerpiç parçalarını birbirine ziftle yapıştırır, üzerini çamur, kireç, ya da bir zift tabakasıyla örterek çok sağlam yapılar meydana getirirlerdi

Anadolu’daki arkeolojik kazılar, Hititlerin de evlerini genel olarak kerpiçten yaptıklarını göstermiştir.

Advertisement

Leave A Reply