Kido Takayoshi Kimdir? Japonya’nın Modernleşmesinin Mimarlarından Birinin Yaşamı

3

Kido Takayoshi’nin hayatını keşfedin! 19. yüzyıl Japon devlet adamı ve reformcu lider, Meiji Restorasyonu sırasında Japonya’nın feodal sistemden modern bir ulus devletine geçişinde kilit bir rol oynadı. Batı ile etkileşimi, gazete kuruluşu ve dünya turuyla Japon tarihindeki çığır açan anıları öğrenin.

Kido Takayoshi

Kido Takayoshi, 1833 yılında Japonya’nın Choshu bölgesinde doğan etkili bir Japon devlet adamı ve reformist lideridir. Genç yaşta, Edo döneminde Japonya’daki sosyal, siyasi ve kültürel değişimlere tanık oldu. Kido, özellikle 19. yüzyılın ortalarında Japonya’nın dış dünya ile etkileşimini artıran Meiji Restorasyonu sırasında önemli bir rol oynadı.

Takayoshi, Choshu han’ın bir samuray ailesine mensup olarak yetişti ve erken yaşlarda öne çıkan bir entelektüel oldu. Japonya’nın modernleşme ve batılılaşma çabalarında etkin bir figür olarak, Kido, Meiji hükümetinde yüksek pozisyonlarda görev alarak ülkenin dönüşümünde önemli bir rol oynadı. Aynı zamanda, Meiji döneminin politik arenasında reformlar ve dış ilişkiler konusundaki önemli kararlarda liderlik yaptı.

Kido Takayoshi’nin mirası, Japonya’nın feodal sistemden modern bir ulus devletine geçişinde oynadığı kilit rolle sınırlı değildir; aynı zamanda, ülkenin batı ile olan entegrasyonunu ve uluslararası alanda etkin bir oyuncu olmasını destekleyen vizyonuyla da öne çıkar. Onun liderliğindeki reformlar, Japonya’nın küresel bir aktör olarak sahneye çıkmasında temel bir dönüm noktası oluşturdu.

Hayatı

Kido Takayoshi; Japon devlet adamı: d. Hagi, Choshiu, 1832; ö. Kyoto, 27 Mayıs 1877. Babası, önde gelen bir hekim, oğluna dönemin Japonya’sında elde edilebilecek en iyi eğitimi verdi. Zeki, hızlı ve hırslı bir genç olan Takayoshi, fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi. Yarı soylu bir aileden gelmesi, onun istediği herhangi bir göreve neredeyse her zaman açık kapı bıraktı. Sonsuz çaba sarfetme ve işleri iyi yapma konusunda güçlü bir yeteneğe sahipti. Anlatıldığına göre, 1854’te Komodor Perry’nin kuvvetleri Japonya’yı ziyaret ettiğinde, Batı’nın Japonya’ya zorla dayattığı koşulları öğrenmek için bir işçi kılığına girip orada iş buldu. İşini o kadar iyi yaptı ve kılığı öyle iyi korudu ki hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu başarı, adamın karakteristik bir özelliğiydi. Ancak bu macera, düşünce tarzının tamamen değişmiş gibi görünüyor.

Batı yaşamıyla bu kadar içten bir teması, ona Batı’nın yollarına dair bir içgörü kazandırdı ve sonuç olarak, beklenmedik bir şekilde keşfettiği yeni koşulları ve medeniyeti incelemeye devam etti; bu da onu Japonya’nın artık dünyadan izole olmaya devam edemeyeceğine ikna etti.

Bu doğal sonuç, 1868’de nihayet devrimci partiye katıldığı ve en büyük düşünür ve planlayıcı haline geldiği yıl oldu. Okubo, Saigo ve Iwakura ile birlikte 3 Ocak 1868 darbesinin ayrıntılarını çalıştı ve gerçekte Japonya’nın siyasi ve sosyal yaşamının tamamını değiştiren Mikado’ya bağlı yeni bir hükümeti göreve getirdi. Bu devrim, daimyo’nun gücünü devirdi ve feodal sistemin kaldırılmasına neden oldu. Sonuç olarak, 270 daimyo, feodal güçlerinden vazgeçip arazilerini doğrudan taçtan almayı kabul etti. Böylece Japonya, batı dünyasını şaşırtan modern ilerlemenin yoluna tek bir darbeyle kondu. Kido, gözleri daima batıya çevrili, modern basının gücünü fark etti ve Japonya’nın ilk gerçek gazetesini, Shimbun Zasshi’yi kurdu; kendi yönetimi altında, bu gazete ilerleme ve modern fikirler için bir güç haline geldi ve Japonya’yı batılı ilerlemenin yolunda büyük ölçüde yönlendirmeye yardımcı oldu.

Bu gazete, 1868’de kuruldu ve onu sıkı bir şekilde batılı düşüncelere bağladı ve onun yüzünü daima batıya çevirdi. Aynı zamanda, kendi ülkesinde, bir nevi savunucusu haline geldiği medeniyeti bizzat görmek ve tanımak isteme arzusunu artırdı. Bu nedenle, 1873’te, “gezici Japon elçiliği”nin başkan yardımcısı olarak dünya turuna çıktı; bir nevi sponsoru olduğu bir fikir. Onunla birlikte giden diğer önemli bir Japon karakteri, Japon devrimci liderlerinin en zekilerinden biri olan Prens Tomomi Iwakura idi. Bu dünya çapındaki gezisi, Kido’yu batı medeniyetinin daha da güçlü bir savunucusu yaptı; bu düşünceyi Japonya’ya tanıtmak için mahkeme etkisi ve gazetesi aracılığıyla her türlü çabayı sarf etti. Kendi masraflarıyla bastırdığı ve geniş bir şekilde reklamını yaptığı Montesquieu’nun “L’Esprit des lois” adlı eserinin çevirisi, ülkenin düşünce sınıfını Japonya için yeni ve liberal bir anayasa lehine etkilemeye büyük ölçüde yardımcı oldu; bu anayasa nihayet 1889’da elde edildi.

Bu anayasa, feodal sistemin son kalıntılarını ortadan kaldırdı ve ülkenin işlerini çok daha demokratik bir şekilde idare etmek için mekanizmayı sağladı, ancak hala monarşik bir şekilde sağlam bıraktı. Bu şekilde, onun ölümünden 11 yıl sonra, hayat boyu süren çalışmalarının meyvesi verdi. 1874 yılında dünya turundan Japonya’ya döndüğünde, Kido, imparatorun mahrem danışmanı oldu; bu görevi ölümüne kadar sürdü ve hayatını ilk kez Perry seferi ekibiyle yaptığı macera sırasında elde ettiği ilk elden bilgi ile rehberlik ettiği fikirler için daha da çalışmasına olanak tanıdı. Devlet adamı olarak sahip olduğu büyük nitelikler ve Japonya’nın iyiliği için gösterdiği samimiyeti, 1889 anayasasının ilanı sırasında ve oğlunun soylu unvana yükseltilmesi sırasında yapılan etkinliklerde ölümünden sonra tanındı.


3 yorum

Leave A Reply