Kocakarı Soğukları Ne Zaman Olur?

0
Advertisement

Kocakarı soğuğu nedir? Kocakarı soğukları ne zamandır? Kocakarı soğuğu hakkında bilgi.

Kocakarı Soğuğu

Kocakarı Soğuğu; Kışın son günlerinde, bahara yakın, çoğunlukla 10-16 mart arasında bastıran soğuklara “kocakarı soğuğu” denir. Bu deyimin nereden geldiği kesin olarak belli değildir. Bir yoruma göre, bu soğuklarda ihtiyarlar üşüdüğü için bu ad verilmiştir. Bir başka yorum da şudur:

Kocakarı soğuğuna eski dilde “berd-el acuz” denirdi. Buradaki “acuz” kelimesi “kuyruk, sağrı” anlamındaki “acz” den gelir ki, böylece “berd-el acz” kışın sona ermek üzere olduğu günlerde görülen “son soğuklar” demek olur. “Acuz” kelimesinin “kocakarı” anlamına gelen “acuze” ile karıştırılması bu soğuklara “kocakarı soğuğu” denilmesine yol açmıştır.


Leave A Reply