Kola Yarımadası Nerededir?

0
Advertisement

Kola Yarımadası nerededir? Kola Yarımadası coğrafi konumu, özellikleri, bitki örtüsü, iklimi ve yaşam koşulları hakkında bilgi.

Kola Yarımadası

Kola Yarımadası Haritası

Kola Yarımadası; Avrupa’nın kuzeyinde Kuzey Buz Denizi ile Beyazdeniz arasında ucu küt bir şekilde uzanan, yüksekliği az, basık bir yarımadadır. Güneydoğusunda pek küçük bir kesim bir yana, yarımadanın büyük kısmı Kuzey Kutup Dairesi yani soğuk iklim kuşağı içindedir. Doğu Avrupa’nın karasal iklimi burada daha şiddetli, daha sürekli kışlarıyla, büsbütün sertleşmiş bulunur. Kar örtüsü pek uzun zaman (200 günden çok) toprağı örter. Yer, kalın bir tabaka halinde, her zaman donmuş bulunur, ancak kısa yaz haftaları sırasında üstünden biraz çözülür. Kutup Dairesi’nin ötesinde kış gecelerinin uzunluğu 24 saati geçer, yaz mevsiminin uzun günlerinde ise güneş ufuk üzerinde pek yükselmez.

Yarımadanın kuzeyinde ince bir şerit halinde tundra denilen soğuk bozkırlar (stepler) uzanır. Tundrada cılız kutup bitkileri yaşar. Bu şeridin güneyinde de iğne yapraklı ormanlar başlar.

Kola Yarımadası’nın kuzeybatısında bulunan Murmansk limanı, tamamen donan kıyıların yanıbaşında, yılın her mevsiminde buzsuz kaldığı için önem kazanmıştır. Bu limanı, Beyazdeniz üzerindeki Arkangehk limanından da geçerek Leningrad’a, oradan da daha başka Rus şehirlerine bağlayan demiryolu yarımadanın en önemli ulaşım hattıdır.

Yarımadada nüfus Seyrektir. Laponlar‘ın yaşama alanıdır. Bunlar sayıları birkaç bini geçmeyen, ilkel dinlerini muhafaza eden göçebelerdir.

Advertisement

Leave A Reply