Konjonktür Nedir? Sözlük Anlamı ve Konjonktür Türkçe’de Nasıl Kullanılır? Örnek Cümleler

0
Advertisement

Konjonktür nedir? Konjonktür ne anlama gelir? Konjonktür kelimesi Türkçe dilinde daha çok nasıl kullanılır? Konjonktür kelimesi ile ilgili örnek cümleler.

Konjonktür

Konjonktür Sözlük Anlamı Nedir?

Konjonktür, sözlük anlamı olarak, belirli bir dönemdeki toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel olayların ve koşulların bütünü olarak tanımlanır. Bu kelime, özellikle ekonomik anlamda kullanıldığında, belirli bir dönemde ekonomideki genel gidişatı ifade eder. Konjonktür kelimesi, olaylar veya koşulların bir araya gelmesi veya bağlantılı olması anlamına gelen “con-” ve “juncture” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

Konjonktür Kelimesi Türkçe’de Nasıl Kullanılır?

Konjonktür kelimesi, Türkçe’de genellikle ekonomi alanında kullanılır. Bu alanda, belirli bir dönemde ekonominin durumunu ve gelecekteki gidişatını ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • Türkiye’nin son yıllardaki ekonomik konjonktürü iyiye gitmiyor.
 • Dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk, ülkemizin konjonktürünü de etkileyecektir.
 • Şirketimiz, olumsuz ekonomik konjonktürden etkilendi ve karlılığı düştü.

Ayrıca, konjonktür kelimesi diğer alanlarda da kullanılabilir. Örneğin, siyasi, sosyal veya kültürel alanlarda da kullanılabilir. Örnek olarak:

 • Ülkemizin siyasi konjonktürü son derece karmaşık.
 • Eğitim sistemi üzerindeki tartışmalar, kültürel konjonktürün bir yansımasıdır.
 • Pandemi, dünya genelinde sosyal konjonktürü etkiledi.

Ekonomide Konjonktür Kullanımı

Konjonktür, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin üretim ve tüketimindeki dalgalanmaları ifade eden bir terimdir. Genellikle, bir ekonominin genel olarak büyüme veya durgunluk dönemlerinde olduğu zamanlarda kullanılır.

Advertisement

Bir ekonominin konjonktürü, birçok faktör tarafından etkilenir. Örneğin, ekonomik büyüme, tüketicilerin harcamalarındaki artışa, şirketlerin yatırım yapmasına ve üretimdeki artışa bağlı olabilir. Durgunluk dönemleri ise, tüketici harcamalarının azalması, işletmelerin üretimlerini azaltması, işsizlik oranlarının artması ve genel olarak ekonominin yavaşlamasıyla karakterize edilir.

Ekonomideki konjonktür değişimleri, finansal piyasalarda ve yatırım kararlarında da etkili olabilir. Örneğin, bir ekonomide büyüme beklentisi olduğunda, hisse senetleri ve diğer varlıkların fiyatları yükselirken, ekonomik durgunluk beklentisi olduğunda, hisse senetleri ve diğer varlıkların fiyatları düşebilir.

Ekonomik konjonktürü anlamak, işletmeler, yatırımcılar ve hükümetler için önemlidir. İşletmeler, ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde büyümeyi teşvik etmek için stratejiler geliştirebilirken, durgunluk dönemlerinde değişiklikler yaparak ayakta kalabilirler. Yatırımcılar, ekonomik konjonktür değişimlerine göre yatırım kararlarını planlayabilirler. Hükümetler ise, ekonomideki dalgalanmaları önlemek veya en aza indirmek için politikalar geliştirerek ekonomik istikrarı sağlayabilirler.

İçinde Konjonktür Kelimesi Geçen Örnek Cümleler

 1. “Ülke genelinde yaşanan ekonomik konjonktür nedeniyle birçok şirket iflas etmek zorunda kaldı.”
 2. “Hükümet, ülkenin ekonomik konjonktürüne uygun politikalar geliştirmeli ve uygulamalıdır.”
 3. “Öğrencilerin eğitim performansı, ülkenin genel ekonomik konjonktürü ile yakından ilgilidir.”
 4. “Siyasi konjonktürün istikrarsızlığı, ülkenin demokratikleşme sürecine zarar veriyor.”
 5. “Kültürel konjonktür, sanatın ve edebiyatın gelişimini doğrudan etkiler.”


Leave A Reply