Köprülü Numan Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Köprülü Numan Paşa Kimdir? Köprülü Numan Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, ıslahatları hakkında bilgi.

Köprülü Numan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1670-Kandiye 1719)

Fazıl Mustafa Paşa‘nın büyük oğludur. Köprülü vakıflarının mütevellisi, Amcazade Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı sırasında altıncı vezir ve hemen sonra da Erzurum Valisi oldu. 1703’te Eğriboz Muhafızlığına atandı. Bir yıl sonra da Kandiye muhafızı oldu. Dört ay sonra Girit’ten İstanbul’a çağrıldı ve Bosna Beylerbeyliği’nden sonra 1710’da da sadrazamlığa atandı. Bu göreve gelmesi halkta ve devlet adamları arasında sevinç yarattı. İsveç ile Rusya arasında çıkan savaş ve Osmanlı Devleti’nin İsveç yanlısı bir politika izlemesi, Karedin ve Kırım’da cereyan eden olayları ön sıraya geçirdi. Ancak, sadrazam Rusya ile bir çatışmaya girmek istemedi. Böylece padişahın Rusya’ya karşıt politikasına ters düştü. Bu yüzden 17 Ağustos 1710’da iki aylık bir sadrazamlıktan sonra görevinden alındı. Sadrazamlıktan sonra uzun süre valilik yaptı. Karadağ asilerinin Venediklilerin desteğinde başlattıkları ayaklanmayı bastırdı. Bu başarısı üzerine Belgrad Muhafızlığına atandı. Ancak, buradaki huzursuzlukları ortadan kaldıramayınca, 16 Nisan 1715’te görevinden alındı. Silifke ve Menteşe sancakları beyliğine gönderildi. Eylül 1716’da Kıbrıs, üç ay sonra da Bosna Beylerbeyi oldu. Pasarofça Antlaşması’nın imzalanmasına kadar Avusturyalıların saldırılarına şiddetle karşı koydu. Ağustos 1718’de de kendi isteğiyle atandığı Kandiye Muhafızlığı’na gittiyse de adaya gelir gelmez öldü, burada adıyla anılan caminin avlusuna gömüldü.


Leave A Reply