KPSS Gelişim Psikolojisi, Fiziksel Gelişim İle İlgili Test

0
Advertisement

KPSS Eğitim Bilimleri, Gelişim Psikolojisi, fiziksel gelişim konusu ile ilgili testler ve çözümleri. KPSS testleri.

Test

TEST 1

1. 4 yaşındaki Semra, mutfakta bulaşık yıkayan annesine yardım için yıkanan tabakları kurularken elinden düşürüp kırmıştır.
Semra’nın elindeki tabakları tam olarak kavra-yamayıp kırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Semra o anda aklına oyuncak bebeklerini getirdiği için o durum yaşanmıştır.
B) Gelişim ilkelerine göre Semra, öğrenme güçlüğü yaşamaktadır.
C) Semra beceriyi öğrenme konusunda yeterince istekli değildir.
D) Semra öğrendiği bilgileri transfer etme konusunda sıkıntı yaşamaktadır.
E) Semra’nın el ve kol kasları tabakları tutabilme düzeyine gelmemiştir.

2. Dört yaşındaki bir çocuk olan Gizem’in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

Advertisement

A) Dili kurallı olarak kullanabilir.
B) Yemeğini kendisi yiyebilir.
C) Üç tekerlikli bisiklet kullanabilir.
D) Bir kitabın sayfalarını rahatlıkla çevirebilir.
E) Rahatlıkla yazı yazıp, resim çizebilir.

3. Gelişim, belirli dönemler içinde bazen hızlı bazen yavaş oluşan bir süreçtir.
Aşağıdaki dönemlerin hangisinde fiziksel gelişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşir?

A) Genç çocukluk ve orta yaş
B) Erken çocukluk
C) Yetişkinlik
D) 0 – 2 yaş ve ergenlik
E) Yaşlılık

4. I. Süt dişlerin çıkması
II. Kasların güçlenmesi
III. Vücut ölçülerinin değişmesi
IV. Tırnakların uzaması
V. Konuşmanın başarılması
Yukarıdakilerden hangisi bedenin boy, ağırlık yönündeki artışı, organ veya organ sistemlerinin hacimlerinde görülen değişikliklerden birini örneklendirmez?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

5. İlköğretim yılları boyunca kız ve erkek çocuklar arasında ince motor beceri gelişimi açısından farklılıklar gözlenmektedir. Kızların aynı yaştaki erkeklere oranla fiziksel olgunlaşmaları daha erken ve ileridir.
Burada kız ve erkek çocuklar hangi gelişim özellikleri bakımından karşılaştırılmaktadır?

Advertisement

A) Devinsel ve bedensel
B) Bilişsel
C) Duygusal
D) Sosyal
E) Ahlaksal

6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde gözlenen özelliklerden biri değildir?

A) Cinsel farklılıkların farkına varma
B) Meslek seçme bilinci oluşturma
C) Kimlik kazanma
D) Bir değer sistemi gerçekleştirme
E) Toplumsal sorumluluk almaya başlama

7. I. Kaba motor kaslarının geliştirdiği dönem
II. ince motor kaslarının geliştirdiği dönem
III. Biyolojik gelişimin diğerlerine göre en orantısız olduğu dönem
Gelişim psikolojisinde yukarıda verilen dönemlere karşılık gelen kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I II III
A) İlk çocukluk Son çocukluk Yetişkinlik
B) Son çocukluk Ergenlik Yetişkinlik
C) Bebeklik İlk çocukluk Ergenlik
D) Son çocukluk İlk çocukluk Yetişkinlik
E) ilk çocukluk Son çocukluk Ergenlik

8. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en alt düzeyde bulunan ve bu ihtiyacın karşılanmasıyla diğer basamaklara geçiş yapabilen gereksinim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzellik (estetik) ihtiyacı
B) Ait olma ihtiyacı
C) Saygı ve başarı ihtiyacı
D) Fizyolojik (bedensel) ihtiyaçlar
E) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

9. Çocuğun yürüme davranışını zamanında ve uygun bir biçimde yerine getirebilmesi kas, iskelet ve sinir sisteminin yaşına uygun bir şekilde büyüyüp gelişmesine bağlıdır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinde verilen gelişim alanlarının ilişkisi söz konusu edilmektedir?

A) Fiziksel – Bilişsel
B) Duygusal – Sosyal
C) Bedensel – Devinsel
D) Bilişsel – Duygusal
E) Ahlaksal – Bilişsel

10. I. Kimlik kazanma çabaları görülmeye başlanmıştır.
II. Yetişkinlerle ilişki kurabilme yeterliliği oluşmuştur.
III. Küçük kas gelişimi başlamıştır.
IV. Cinsel farklılıkların ve cinsel kimlik özelliklerinin farkına varılmıştır.
V. Kendi giysilerini giyip çıkarabilecek devinimsel gelişim sağlanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri ilk çocukluk dönemine ilişkin özellikler arasında gösterilemez?

A) Yalnız l
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve V

11. Fiziksel gelişim ergenliğin sonuna doğru tamamlanmaktadır.
Gelişim dönemleri;
I. Doğum öncesi
II. Bebeklik dönemi
III. Oyun dönemi
IV. Okul dönemi
V. Ergenlik
Gelişim dönemleri dikkate alındığında fiziksel gelişimin en yavaş olduğu dönemden en hızlı olduğu döneme göre sıralanışı nasıl olmalıdır?

Advertisement

A) V – III – II -I – IV
B) IV – III – V – II – I
C) II – I – III – IV – V
D) V – IV – III – II – I
E) IV – II – I – V – III

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2

Leave A Reply