Krezüs (Kroisos) Kimdir?

0
Advertisement

Krezüs (Kroisos) Kimdir? Krezüs hayatı, krallık dönemi, zenginliği, yaşadıkları ile ilgili bilgi.

krezusKrezüs (Kroisos); (M. Ö. V. yüzyıl)

Zenginliğiyle ün salmış bir Lidya kralıdır. “Şahin Krallar” denilen hanedanın en büyük ve son hükümdarıdır. İdaresi M. Ö. 560 – 546 yıllarına rastlar.

Kroisos, başlangıçta büyük başarılar kazanmış, devletin başkenti Sart’ı yeryüzünün en zengin şehirlerinden biri haline getirmeye çalışmıştır. Ege Adaları’ndaki Yunanlılarla anlaşmış, ülkesinin sınırlarını doğuya doğru genişletmiştir.

Krezüs Yunan kültürüne büyük önem verir, kendisi Yunanca konuşmakla övünürdü. Devrin bilim ve sanat adamlarına yüksek paralar vererek Sart’ta toplamış, paralı askerlerden büyük bir ordu kurmuştu. Medler’i yenerek Kızılırmak kıyılarına kadar gelen Persler, daha da ilerleyerek Sart’ı on dört günde kuşatarak ele geçirdiler. Böylece Lidya yıkıldı, Anadolu Persler’in egemenliği altına girdi. O zamana kadar gelip geçmiş insanların en zengini sayılan Krezüs’un son yılları pek feci felâketlerle dolu geçti.

Oğullarından biri avda öldü. Tarihçi Herodotes’e göre, Sart’ın kuşatılması sırasında Kroisos az daha bir asker tarafından öldürülüyordu. O sırada orada bulunan dilsiz oğlunun dehşetten ilk defa konuşarak: “Askeri Kroisos’u öldürme!” diye bağırması sayesinde kurtuldu.

Advertisement

Krezüs’un hayatının bundan sonrası hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan birine göre, ya kendi isteği, ya da onu yenen Pers hükümdarı Kurus’un emriyle bir odun yığınının üzerinde yakıldı. Başka bir rivayete göre ise ya ilâhi bir kuvvet, ya da Kurus’un affetmesi üzerine yakılmaktan kurtuldu. Kroisos’un ölünceye kadar Kurus’un yanında müşavir olarak bulundurulduğunu rivayet edenler de vardır.

Krezüs’la Karun

Krezüs’un zenginliğinden ötürü, Batı dillerinde “Kroisos (Krezüs) gibi zengin” deyimi kullanılır. Biz ise, bu anlamda “Karun gibi zengin” deriz. Bundan dolayı, çoğunlukla Kroisos’la Karun’un karıştırıldığı, bu iki kişinin aynı sanıldığı olmuştur. Gerçekte ise ikisi ayrı ayrı insanlardır.

Karun, adı Kutsal Kitaplar’da geçen bir kişidir. Tevrat’a göre Karun (Korah) Firavun’un bakanlarındandı, İsrailoğulları’na çok zulüm etmiş, Musa’ya karşı cephe almıştı. Pek kibirli bir insandı, bu kibiri da “kendi bilgisi sayesinde” edinmiş olduğu servetinden ileri geliyordu. Sonunda, sarayı ile birlikte yerin dibine girdi.


Leave A Reply