Küçük İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Küçük Geçen

0
Advertisement

İçinde küçük kelimesi geçen atasözleri, deyimler nelerdir? Bu atasözlerinin ve deyimlerin anlamları, açıklamaları. Küçük hakkında.

Küçük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka plan kaynak: pixabay.com

Küçük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ***borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
  borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.
 • ***büyük balık küçük balığı yutar
  güçlüler, güçsüzleri ezer.
 • ***delik büyük, yama küçük
  eldeki imkânlar gerekenden çok az.
 • ***dilin cirmi küçük, cürmü büyük
  dil küçük bir nesnedir ama söylediği kötü sözlerle kişinin başını belaya sokarak büyük suç işler.
 • ***sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış
  yapılacak iş için gerekli gücün elde edilebilmesi için sabahleyin karın doyurulmalıdır, çocukların anne, baba ihtiyarlamadan yetiştirilebilmeleri için de evlenmeleri geciktirilmemelidir.
 • ***sinek küçüktür ama mide bulandırır
  önemsiz, küçük gibi görünen bir şey kötü ve olumsuz bir izlenim yaratır.
 • ***su küçüğün, söz (sofra, yemek) büyüğün
  1) temel bir ihtiyaç olan su önce küçüğe verilir, konuşmaya ise ilk önce büyükler başlar; 2) her şeyin bir sırası vardır; kişiler bu sıralamada yaşlarına, kültürlerine vb. özelliklerine göre yer alırlar.
 • ***şahin küçük ama payını ele vermez
  küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
 • ***şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir
  küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
 • ***yerdiğin oğlan (küçük) yer tutar
  bugün beğenmediğiniz, kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun zamanla bilgisi, görgüsü artar, toplumda önemli bir yeri olur.
 • ***yılanın başı küçükken ezilir
  büyüyeceği belli olan her tehlike daha en başta önlenmeli, düşman güçlenip büyük zarar verecek duruma gelmeden tedbir alınmalıdır.

Deyimler

 • ***beğenmeyen kızını (küçük kızını) vermesin
  bir durumun beğenilmemesi karşısında, beğenmeyenin umursanmadığını anlatan bir söz.
 • ***büyükle büyük, küçükle küçük olmak
  her yaş ve durumdaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak.
 • ***büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek
  saygı ve sevgi göstermek: “Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.” -H. Taner.
 • ***küçük abdesti gelmek
  idrar yapma ihtiyacı duymak.
 • ***küçük dağları ben yarattım demek
  çok böbürlenmek, kibirlenmek: “Aslarda o küçük dağları ben yarattım diyen heybet … varken … o güdük, o boynu bükük konçinalar onlara bir türlü el kaldıramıyorlar.” -H. Taner.
 • ***küçük dilini yutmak
  şaşırmak, donakalmak: “Kadıncağız beni bu hâlde görünce az kalsın küçük dilini yutacaktı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***küçük düşmek
  değeri veya onuru sarsılmak: “Kimsenin yanında küçük düşmeni istemem.” -R. N. Güntekin.
 • ***küçük düşürmek
  değerini veya şerefini sarsmak: “Handan’ı küçük düşürdüğünü, asıl suçun da bu olduğunu kabul etmişti.” -T. Buğra.
 • ***küçük görmek
  değer, önem vermemek: “Bütün bu fânilikleri küçük görerek bunları ancak gönül oyalayıcı şeyler diye telakki ettiklerini gösteriyordu.” -A. Ş. Hisar.
 • ***küçük köyün büyük ağası
  büyüklük taslayanlar için söylenen bir söz.
 • ***küçük oynamak
  kumarda az para ile oynamak.
 • ***küçükle küçük, büyükle büyük olmak
  1) her yaştaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak; 2) her makam ve durumdaki kişilere karşı dostça ve anlayış göstererek davranmak: “Protokol kaidelerini, çok zaman, bir yana atıp küçükle küçük, büyükle büyük olmasını biliyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

“Dar Gelmek”

sıkıntı ve huzursuzluk vermek

Dar Gelmek Anlamı – İle İlgili Cümleler

 • ***Onların evi bana dar geliyor, duramıyorum.
 • ***Aldığı elbise dar gelince, değiştirmeye gitti.
 • ***Hiçbir yerlere sığamıyorum, bugün bana her yer dar geliyor.
 • ***O kadar mutsuz ve tatminsiz bir insandı ki, dünya bile ona dar geliyordu.
 • ***Bunca yaptıklarımdan sonra evimizin ona dar gelmesine inanamıyorum.
 • ***Kimi zaman daraldığınız için sıkıntı yaparsınız ve genleşirsiniz, içiniz şişer, yeriniz dar gelmeye başlar.
 • ***O kadar kilo almışım ki tüm kıyafetlerim dar gelmeye başladı.
 • ***Patronuyla yaşadığı sorunlardan sonra iş yeri ona dar gelmeye başladı.
 • ***Çocuk büyünce bu pantolon da dar geldi.
 • ***İçimin sıkıntısından her yer bana dar geliyor.
 • *** Koca malikane dar geldi de kendini sokaklara attı.


Leave A Reply