Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu Nedir?

0
Advertisement

Kılık kıyafet ve şapka kanunu nedir? Cumhuriyet’in ilanından sonra kılık kıyafetlerde yapılan devrimler ile ilgili kısa bilgi.

Şapka Devrimi

Şapka İnkılabı

Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu

Bir ulusun uygarlığı, kılık kıyafetinden belli olur. Dünyanın ileri ulusları nasıl giyiniyorsa, Türk halkının da öyle olması gerekiyordu. Ne var ki, çeşitli nedenlerden dolayı, bu konuda da dünyaya ters düşmüştük. Bunlar hem görünüş olarak, hem de sağlık bakımından uygun giyecekler değildi.

Atatürk, uygarlık yolunda büyük bir atılım içinde olan Türk ulusunun kılık kıyafetinde de bir yenilik yapmasını istedi, önce Bakanlar Kurulu’nda bazı kararlar alındı. Sonra bu konuda halkla görüşmek amacıyla 24 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu dolaylarında bir geziye çıktı. Halk, onu başında bir şapka ile görünce şaşırdı. Bunun üzerine halka şunları söyledi:

— Bunun adı şapkadır. Bütün uygar uluslar bunu giyiyor. Bunun dinle, inançla bir ilgisi yok. Ama uygarIıkla ilgisi var. Uygar uluslar bunu giyer. Bakın ben giydim, siz de giyin.

Halk:

— Giyeriz! diye karşıladı.

Advertisement

Atatürk ve arkadaşları, Ankara’ya dönüşlerinde şapka ile karşılandılar. Birçok kimse, bu yeniliği hemen benimseyiverdi.

Bununla birlikte bazı gerici çevreler şapka giymeyi «gâvur icadı» diye kötülemeye kalkınca, 25 Ekim 1925’de çıkarılan bir yasa ile külâh, fes, takke, kavuk, sarık.. vb. gibi eski giyecekler yasaklandı.


Leave A Reply