Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddeleri ve Sonuçları

0
Advertisement

1770 Çeşme faciası ve Küçük kaynarca Antlaşmasının maddeleri, madde madde açıklaması ve sonuçları hakkında bilgi.

1770 Çeşme Faciası

Kırım’a giren Ruslar, Baltık Denizi’ndeki donanmalarını İngilizlerin de yardımıyla Cebelitarık Boğazı’ndan Akdeniz’e geçirerek Ege Denizi’ne ulaştırdılar. Bu donanma, 1770’te Çeşme Limanı’na baskın yaparak Osmanlı donanmasını yaktı.

Savaşın genişlemesini istemeyen Prusya’nın araya girmesi sonucunda Osmanlı Devletiyle Rusya arasında 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında yaklaşık 30 yıl sürecek bir barış dönemi sağlanmıştır.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

Advertisement

✓ Kırım bağımsız olacak, ancak Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Böylece Osmanlı Devleti ilk defa halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetmiştir. Rusya’nın Kırım’ı ele geçirmesi kolaylaşmıştır.Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki hakimiyeti tehdit altına girmiştir.

✓ Osmanlı Devleti ilk defa bir antlaşmada halifeliğin uluslararası yetkisinden yararlanmıştır. Halifelikle ilgili bu madde sayesinde Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı’nın içişlerine karışma olanağı elde etmiştir.

✓ Azak kalesi, Kabartay bölgesi, Yenikale, Kerç, Kılburun kaleleri, Dinyeper ile Buğ ırmakları arasındaki araziler Ruslara bırakılacaktır. Bu madde ile Kırım’ın Osmanlı Devleti ile kara bağlantısı kesilmiştir.

✓ Rusya, Osmanlı Devleti’nin yönetimi altındaki Ortodokslarla, Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koruyabilecektir. Böylece Osmanlı Devleti, Ortodoksların koruyuculuğunu Ruslara bırakmıştır. Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma hakkı elde etmiştir.

✓ Rusya, Karadeniz’de donanma bulundurabilecek ve ticaret gemileri serbestçe Boğazlardan Akdeniz’e geçebilecektir. Bu madde ile; Karadeniz Türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir. Rusya ilk defa boğazlardan sıcak denizlere geçme imkanı elde etmiştir.

✓ Ruslar, Fransa ve ingiltere’ye verilen kapitülasyonlardan yararlanabilecektir. Rusya böylece ilk kez Osmanlı Devleti’nden kapitülasyon hakkı kazanmıştır.

Advertisement

✓ Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek ve gerekli gördüğü yerlerde konsolosluk açabilecektir. Rus konsoloslarına, Fransa ve ingiltere konsolosluklarına verilen haklar tanınacaktır.

✓ Azak kalesi, Kabartay bölgesi, Yenikale, Kerç, Kılburun kaleleri, Dinyeper ile Buğ ırmakları arasındaki araziler Ruslara bırakılacaktır. Bu madde ile Ruslar Osmanlı ülkesinde istediği topraklarda konsolosluk açma hakkını kazanmıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını zedelemiştir. Ruslar bu madde sayesinde Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoks ve Slavlarla doğrudan iletişim kurma olanağı elde etmişlerdir.

✓ Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.

✓ Rusya savaş sırasında işgal ettiği Efiak, Boğdan ve Akdeniz’deki adaları Osmanlı Devleti’ne geri verecektir. Osmanlı Devleti geri verilen bölgelerde genel af ilan edecek, halktan bir süre vergi almayacak, halk istediği yere göç edebilecekti. Bu madde ile Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışılmış ve egemenlik hakları zedelenmiştir.

****Küçük Kaynarca Antlaşması, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır şartlar taşıyan antlaşmadır.

Antlaşmadan sonra, görüşmeler sırasında Osmanlılara yardım eden Avusturya’ya toprak verilmiştir. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin uluslararası diplomaside yetişmiş diplomatlarının olmadığının göstergesidir.


Leave A Reply