Kulağın Bölümleri Nelerdir?

1
Advertisement

Kulak ve kulağın bölümleri ile ilgili bilgiler. Kulak bölümleri ile ilgili kısa ve açıklayıcı bilgiler.

Kulak Bölümleri

İşitme organımız kulak’tır. Çevremizdeki bütün sesleri kulağımızla duyarız. Bu bakımdan da, kulak en önemli organlarımızdan biridir. Kulağımızdaki bozukluklar sağırlığa yol açar.

Kulağımız üç bölümden meydana gelmiştir:
1. — Dış Kulak;
2. — Orta Kulak;
3. — İç Kulak.

DIŞ KULAK : Kulağımızın dışa bakan bölümüdür. İki parçadan meydana gelmiştir: a) Kulak kepçesi; b) Kulak yolu.

Kulak kepçesi kıkırdak dokusundan yapılmıştır; girintili – çıkıntılı bir biçimi vardır. Kulak kepçesinin görevi kulağa gelen sesleri bir araya toplamaktır. Girintiler – çıkıntılar sesin hangi yandan geldiğini anlamamıza yarar. Kulak kepçesinin altında, içi yağla dolu, yumuşak bir parça vardır. Buna kulak memesi denir. Boru biçimi bir yol, kulağın deliğinden başlayarak, içeri doğru uzanır; kulak zarı’nda sona erer. Bu yola dış kulak borusu adı verilir. Bu borunun sonundaki kulak zarı gergin bir perdeyi andırır; dış kulakla orta kulağı birbirinden ayırır.

Advertisement

Kulak yolu sesin kulaktqn içeri girmesini sağlar. 2 – 3 santim uzunluktadır. İçinde çit biçiminde kıllar, bir de 2000 kadar yağ bezi vardır. Kıllar, dışarıdan gelen toz – toprak, böcek gibi zararlı cisimlerin kulağa girmesini önler. Yağ bezlerinin çıkardığı yağa kulak kiri denir. Bu yağ, kulak yolunun çevresini yumuşak, kaygan tutmaya yarar; kulak zarının kuruyup gerginleşmesini önler.

ORTA KULAK : Kulak zarından sonra gelir. Sandık biçiminde, ufak bir boşluktur. Bezelye büyüklüğündedir. Giriş yeri dış kulak zarıyla kapanmıştır. Orta kulakla iç kulak arasında ufacık iki pencere vardır; bunların biri yuvarlak, öteki yumurta biçimindedir. Bu iki pencere orta kulakla iç kulağı birbirine bağlamaya yarar. Ayrıca, kıl gibi ince bir boru da, geniz boşluğundan orta kulağa kadar uzanır. Bu boruya östaki borusu denir. Östaki borusunun görevi dış hava basıncıyla orta kulaktaki hava basıncı arasında denge sağlamaktır.

Orta kulak sandığının içinde, dört küçük kemik vardır. Bunlar, kulak zarından iki pencereye doğru uzanırlar. Biçimlerinden ötürü şu adlarla anılırlar: 1) Çekiç kemiği; 2) Örs kemiği; 3) Mercimek kemiği; 4) Üzengi kemiği. Çekiç kemiği dış kulak zarına, üzengi kemiği de yumurta biçimi pencereye dayanır. Bu dört küçük kemik, uçlarından birbirine bitişmiştir.

Dış kulak zarı, dıştan içe doğru hafifçe çukur bir zardır. Çapı 1 sm. kadardır. Basınçlara karşı dayanıklıdır.

Dışarıdan gelen ses dalgaları, dış kulak zarına çarpınca, zar titrer. Dört küçük kemik, bu titreşimleri küçük pencerelerden iç kulağa ulaştırırlar.

İÇ KULAK : Kemikten yapılmış, sümüklüböcek kabuğu gibi kıvrık bir bölümdür. Yuvarlak birtakım borucuk-ları vardır. Bunların içinde de dolaşık yollar bulunduğu için dolambaç adıyla anılır. îç kulakta, iç içe iki dolambaç vardır: Zar dolambaç, kemik dolambaç.

Advertisement

Zar dolambaç kemik dolambacın içine yerleşmiştir. Kemik dolambaç üç bölümden meydana gelmiştir: a) Yarım daire kanalları; b) Dalız; c) Salyangoz. îki dolambacın içi de, içkulak sıvısı ile doludur. îşitme sinirleri bu sıvıyla salyangozun içine yayılmıştır. Bu sinir telleri, bir çalgının telleri gibi, gergindir. Sinir tellerinin görevi dışarıdan gelen ses dalgalarını alıp beyindeki işitme merkezine iletmektir.


1 Yorum

Leave A Reply