Kulak Kafiyesi Nedir?

0
Advertisement

Kulak kafiyesi, kulak için kafiye nedir? Kulak kafiyesinin özellikleri nelerdir, kullanımı, örneklerle açıklaması, hakkında bilgi.

Kulak Kafiyesi

KULAK KAFİYESİ

Servet-i Fünun sanatçıları, Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in tuttuğu ışık altında toplanarak Göz için kafiye düşüncesini kökünden söküp atmaya çabaladılar. Tabiî eski anlayıştan yana olanlar, bu davranışa şiddetle direndiler. O zaman çıkan ve gericileri destekleyen Malûmat dergisi yazarları, kulak için kafiye anlayışının savunucularına ağır saldırılarda bulundular. O sıralarda Hasan Âsaf adındaki bir genç şairin şu beytindeki kafiyelere karşı koydular :

Zerre-i nûrundan iken muktebes
Mihr ü mehe etmek işaret abes

Göz için kafiye anlayışına bağlı kalan ve gericiler diye adlandırılan topluluk (bunlara Muallim Naci taraftarları da denir), bu beyitteki kafiye sözcüklerinin kafiye olamayacaklarını savundular. Çünkü birinci beytin sonundaki muktebes sözcüğünün sonundaki harf se, ikinci beyitteki abes sözcüğünün sonundaki harf de sin idi.

İşte bu sözcüklerdeki S sesinin, böyle ayrı şekillerdeki harflerle yazılması yüzünden Abes – muktebes çatışması doğmuştur.

Advertisement

Kendisi de bir Tanzimat edîbi olmasına rağmen, Recaizade Mahmut Ekrem, yenicileri tutmuş ve Tevfik Fikret’in başkanlığındaki Servet-i Fünun‘cuların başarı kazanmasına yardımcı olmuştur. Bir bakıma, Servet-i Fünun Edebiyatı akımı, bu çatışmadan doğmuştur, denilebilir. Edebiyatımızda bu çatışmaya abes – muktebes dâvası denir.

Servet-i Fünun’cuların bu dâvâdaki dayanakları çok kuvvetliydi. Onlar, halk edebiyatımızı örnek alıyorlar, oradaki kafiye uygulamasına, bakışları çekmeye çalışıyorlardı. Halk edebiyatımız, asırlar boyunca kulak kafiyesini işlemişti ve aynı yolda yürüyordu.


Leave A Reply