Kutluk Devleti Hakkında Kısa Bilgi

4
Advertisement

Kutluk Devleti ne zaman, nerede kurulmuştur? Kutluk Devleti’nin özellikleri, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Kutluk Devleti Haritası

Kutluk Devleti Haritası

Kutluk Devleti

Kutluk Devleti; Kirman da hüküm sürmüş bir devlettir. Türkleşmiş Moğollar tarafından kuruldu. Hanedanın atası Kulduz, Karahitaylara bağlanmaktadır. Kulduz’un oğlu Burak Hacip, İslâm dinini kabul edince, Abbasi halifesince kendisine Kutluğ unvanı verildi. 1222’de bağımsız olarak devletini yönetmeye başladı.

On sekiz yıl hükümdarlık yaptıktan sonra öldü. Yerine yeğeni Kutbettin Muhammet Han geçti. Dört yıllık bir saltanattan sonra, 1257’de öldü ve devletin başına Kutluk Terken Hatun geçti. Kutluk Terken 1282’ye kadar, 25 yıl saltanat sürdü. Oğlu Ebulmuzaffer, 1294’e kadar Kutluk Devleti’ni yönetti ve öldürüldü. Bundan sonra Kutluk Devleti’ nin başına yine bir kadın, Sefvetüddin Hatun Hasen Şah tahta çıktı.

Ancak çok uzun tahtta kalamadı ve 1295’te öldürüldü. “Lale Hatun” mahlası ile yazdığı güzel şiirleri vardır. Tahta, Haccac Sultan’ın oğlu Muzafferüddin Ebu’l-Haris Muhammet Sultan geçti. Bu dönemde hanedan üyesi bazı şehzadelerle saltanat kavgası sürdü. Hasan Şah’ın sekiz aylık kısa saltanatından sonra, II. Kutbüddin Şah-ı Cihan 1306’ya kadar dört yıl tahtta oturdu.

Bundan sonra, ülke doğrudan İlhanlılara bağlandığından, saltanat sorunu önemini yitirdi. II. Kutbüddin’in kızı Kutluğ Han Hatun’un yönetimi sırasında, ülkeyi kocası Muhammet Mübarizüddin yönetti. 1358’e kadar devleti yöneten Muhammet Mübarizüddin’in gözlerine sonunda mil çekildi ve devletin politik yaşamı sona erdi. Muzafferiler Kirman’a tümüyle egemen oldular. Kutluk Devleti, tam bağımsız bir devlet kimliği gösterememiş, çoğu zaman Harizmşahlar ve İlhanlıların egemenlikleri altında kalmıştır. Ancak içişlerinde de bağımsız olmuşlardır.

Advertisement

4 yorum

Leave A Reply