Lavoisier Kanunu Nedir?

0
Advertisement

Lavoisier Kanunu ve ya diğer ismi ile Maddenin Korunumu Yasası nedir? Lavoisier Yasası ile ilgili deneyin anlatımı ve şeması

Lavoisier Kanunu ile ilgili deney...
Lavoisier Kanunu “Var olan bir maddenin yok olmayacağını yoktan da hiçbir maddenin var olamayacağını” ispatlayan kanundur. Buna “Maddenin Korunumu Yasası” da denir. Lavoisier bu kanunu ilk önce kimya deneyleri sırasında yaptığı ölçmelerle ortaya koymuş ve doğruluğunu göstermiştir.

Bilindiği gibi bazı maddeler bazı şartlar altında birbirleriyle kimyasal bileşikler doğururlar. Lavoisier kimyasal olaydan önce ve kimyasal olaydan sonra kullandığı maddelerin ağırlıkları toplamının değişmediğini görerek cisimlerin sadece yapılarının değiştiğini maddenin azalıp artmadığını ileri sürmüştür.

Bu kanunu şöyle bir örnekle de anlatabiliriz:

İki erlanmayer (kimya laboratuvarlarında kullanılan koni biçimli cam kab) alınır. Birine biraz bakır sülfat eriyiği öbürüne de sodyum hidroksit eriyiği konur. İki erlanmayer bu işlemden sonra birlikte tartılır. Sonra sıvıların bir damlasının bile dışarı dökülmemesine dikkat ederek sodyum hidroksit eriyiği bakır sülfat eriyiği üzerine boşaltılır. İki eriyik karşılaşınca doğan kimyasal olaylar sonunda bir çökelek (katı bir kimyasal bileşik) ortaya çıkar. İçinde çökelek olan erlanmayerle boş erlanmayer gene birlikte tartılırsa ilk bulunan ağırlığın değişmediği görülür. Demek ki maddelerde bir değişme olduğu halde maddesel bir azalma ve ya artma olmamıştır.

Birçok deneyler araştırmalar sonunda bu durumun bir kanun gibi değişmez olduğu görülmüş ve buna “Lavoisier Kanunu” adı verilmiştir.

Advertisement

XX. yüzyılın ikinci yarısında bu kanun daha derinlere gitti. Yalnız maddelerin değil enerjinin de aynı kanuna uyduğu anlaşıldı. Buna da “Enerjinin Korunumu Yasası” denir. “Enerjinin şekil değiştirmesinden önce ve sonra enerjilerin toplamı sabittir” diye tanımlanabilir.


Leave A Reply