Léopold Sédar Senghor Kimdir? Senegalli Şair ve Devlet Adamı

0
Advertisement

Léopold Sédar Senghor kimdir? Senegalli şair ve devlet adamı Léopold Sédar Senghor hayatı, biyografisi, eserleri, siyasi yaşamı hakkında bilgi.

Léopold Sédar Senghor

Léopold Sédar Senghor (Kaynak: wikipedia.org)

Léopold Sédar Senghor; Senegalli şair ve devlet adamıdır (Dakar/Joal 1906 – Fransa 2001). Din eğitiminden geçti. Orta öğrenimini Dakar’da bitirdikten sonra Paris’e gitti. Sorbonne Üniversitesi’ne girdi (1928). Tours’da ve Paris’te öğretmenlik yaptı (1935), birkaç arkadaşıyla kümeleşerek “siyah güzeldir” ilkesine dayanan Negritude eylemini başlattı: Zenci olma bilinciyle bu yazgıyı yüklenme, tarihine ve kültürüne sahip çıkma. İkinci Dünya Savaşı’nda orduya katıldı, tutsak düştükten sonra (1940) iki yıl boyunca Nazi toplama kamplarındaki yardımlaşmayı örgütledi, özgürlüğüne kavuşunca Fransız Direniş cephesi içinde yer aldı, en güzel şiirlerinin bir bölümü bu hızlı çatışma döneminin ürünüdür.

Savaş sonunda politik çalışmalara başladı, Fransız Sosyalist Partisi’nin paralelindeki Afrika Bloku’nu örgütledi. Fransız Kurucu Meclisi’nde yer aldı. Senegal Demokratik Bloku’nu kurup ılımlı-bağımsız bir yol tutturdu (1948), Presence Africaine (Afrika Varlığı) dergisini kurup destekledi, 1951 Seçimleri’nde güçlü bir başarı kazanarak Fransız Ulusal Meclisi’nde sömürge miletvekillerinin başkanı durumuna geldi, Edgar Faure Hükümeti’nde devlet bakanlığı yaptı (1955-1956), o yılın seçimlerinde partisi Senegal seçimlerini bütünüyle kazanınca (aynı yıl Thies Belediye Başkanlığına da seçilmişti) BPS’yi (Bloc Progressiste Senegalais: Senegal İlerici Blok) kurdu (1958’de bu örgüt PRA’ya dönüşecektir: Parti du Regroupement Africain: Afrika Yeniden Bütünleşme Partisi).

20 Haziran 1960’ta Senegal bağımsızlığını açıkladı, Senghor Cumhurbaşkanlığı’na seçildi. PS (Parti Socialiste: Sosyalist Parti) adıyla yeniden örgütlenen partisini tek otorite durumuna getirdi, Mamadou Dia’ nın darbe girişimini önledikten sonra 1962’de başbakanlık görevini de üstlendi. 1976’da çok partili sisteme geçişi ayarladı. 1970’de başbakanlığı Abdou Diof a bıraktı, aynı kişiyi cumhurbaşkanı olarak da ardılı yaptı (1980). İyi komşuluk ilişkileri içinde barıştan yana olmak, az gelişmiş ülkelerin haklarını savunmak, Afrika kültürünü yüceltme amacını elden bırakmadan geleceğin dünya uygarlığına katkıda bulunmak, Senghor’un başlıca ilkeleridir.

Zenci Sanatları Dünya Festivali’ni (Dakar, 1966) ilk o gerçekleştirdi. Fransız Ahlaki ve Siyasi Bilimler Akademisi’nin ilk zenci üyesi o oldu (1969), bir politikacı ve edebiyatçı olarak sayısız ödülle onurlandırıldı. Devlet başkanlığından ayrıldıktan sonra Sosyalist Enternasyonal’in başkan yardımcısı, Afrika Yürütme Komitesi’ nin başkanı oldu. Eserlerinin hepsini Fransızca yazdı.

Başlıca eserleri:

Şiir: Chants d’Omb-res (Gölge Şarkıları) 1945, Hosties Noires (Kara Kurbanlar) 1948, Chants Pour Naett (N. İçin Şarkılar) 1949, Ethiopiques (1956), Nocturnes (Noktürnler) 1961, Poemes (Şiirler) 1964. İncelemesi: Languae et Poesie Negro-Africain (Kara Afrika Dili ve Şiiri) 1954, Esthetique negro-Africain (Kara Afrika Estetiği) 1956. Siyasal eserleri: Nation et Voie Africaine du Socialisme (Ulus ve Sosyalizmin Afrika Yolu) 1961, Liberte (Özgürlük) 2 cilt, 1964-1971, Les Fondements de lAfricanite ou Negrutude et Arabite (Afrikalılığın Temelleri ya da Zencilik ve Araplık) 1967 vb.

Advertisement

Leave A Reply