Libya Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Libya – Libya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

libya-bayragiLibya;
Yüzölçümü: 1.759.450 km2.
Başkenti: Trablus.
Dil: Arapça, Berberice.
Din: Müslüman (% 98).
Para birimi: 1 Libya Dinarı = 100 Dirhem.
Başlıca kentleri: Bingazi, Misrate, Zaviye, El Hums.

Advertisement

Kuzey Afrika’da devlettir. Yüzölçümü açısından, Afrika’nın üçüncü büyük ülkesi olan, Akdeniz kıyı şeridi 1.850 km’yi bulan Libya; kuzeybatıdan Tunus, batıdan Cezayir, güneyden Nijerya ve Çad, güneydoğudan Sudan, doğudan Mısır ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Güneyde Fizan Bölgesi, yüzölçümünün % 85’ini kaplar Sahra’nın bir bölümünü içeren bu alçak ve düz topraklarda, bazı yerlerde, vahalara rastlanır. Bölge, Tilbesti Sıradağları’nın Çad’dan Libya’ya sokulduğu noktada 2.000 m yüksekliğe ulaşır. Kuzeybatıda Akdeniz kıyısındaki Trablusgarb Bölgesi, Tunus sınırı Misrate Limanı arasındaki 300 km uzunluğundaki kıyı bölgesini içerir. Bir dizi dar kıyı ovasından oluşan bölgenin, topraklan tanma oldukça elverişlidir. îç kesimlerinde yer alan Gefara Ovası, aşamalı olarak yükselerek Sahra’nın kuzey eteğini oluşturur. Kuzeydoğuda uzanan Berka’nın (Sirenaik) büyük bölümü, Mısır sınırında 250 km’lik kıyı şeridi boyunca uzanan kireçtaşı yaylasını içerir. Yüksekliği 1.000 m’ye varan yayla, Akdeniz’e dönük dik bir çıkıntı yaparak doğuda ve güneyde Sahra’ya doğru hafifçe alçalır. Berka Yaylası ile Trablusgarb’ın kıyı ovalan arasında kalan kıyı bölgesi, kıraç bozkırlarla kaplıdır.

İklim; Libya’da iki tür iklim gözlenir: Kıyılarda Akdeniz iklimi, Sahra’da çöl iklimi. Çöllerde yağış çok az (yılda 100 mm’nin altıba), günlük sıcaklık değişimi ise büyüktür (gündüzleri sıcaklık 49°C’nin üzerine çıkarken geceleri don görülebilir). Akdeniz iklimi yağış ilkbahar ve sonbaharda (düşer), yalnız kuzeybatı ve kuzeydoğu kıyılarında Trablusgarb’da ortalama sıcaklık ocakta 12°C, temmuzda 27°C’dir. Kuzeybatı kıyılarında 400 mm olan yıllık ortalama yağış tutarı, Bingazi’de 270 mm’dir.

Bitki Örtüsü: Berka Yaylası’nda yaprak dökmeyen ağaç toplulukları kuzeybatı ve kuzeydoğu kıyılarında; ardıç, sakız ormanlarının yanı sıra, limon, mandalina, portakal, incir, kayısı, zeytin ve badem ağaçlan göze çarpar. Vahalarda hurma başlıca bitkidir. Nitelikli kâğıt üretiminde kullanılan halfaotu, yan kurak yüksek ovalarda kendiliğinden yetişir. Sürüngen, çöl kemiricili tilki ve sırtlan gibi çeşitli kuşlar (akbaba, kartal, şahin, tahtalıgüvercin, tarlakuşu, vb) doğal hayvanlar arasında sayılabilir.

Advertisement

Ekonomisi:
Tarım. Yüzölçümün yalnızca % 3’ü tarıma elverişlidir. Bu alanlar, genelde Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır. Vahalar, dağ eteklerinde hurma, zeytin, üzüm yetiştirimi yaygındır. Buğday, arpa, temel ürünlerdir.

Hayvancılık. Hayvancılık (sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları), geleneksel bir uğraş olarak özellikle Bedeviler ve Berberiler arasında önemini korur. Yıllık balık üretimi 8 bin tondur. Kuzeydoğuda ormancılıkla ilgili çalışmalar yapılır ve yılda yaklaşık 600 bin m3 kereste üretilir.

Endüstri Günümüzde endüstri etkinliklerinin temeli; petrokimya, yapı araç gereçleri (çimento, çelik, elektrik kabloları, alüminyum boru ve donanımları, cam, tuğla, kiremit) sektörlerine dayanır.

Doğal Kaynaklar; En önemli doğal kaynak dış satımın %98’ini oluşturan petroldür. Doğal gaz, demir filizi, alçıtaşı öteki başlıca yeraltı zenginlikleridir. 110 bin hektar alan kaplayan ormanlardan kereste elde edilir.


Leave A Reply