Makam ve Mevki İle İlgili Anlamlı Ders Çıkarıcı Sözler, Güzel Sözler Alıntılar

0
Advertisement

Makam ve Mevkinin önemi, insanlar üzerindeki etkileri ile ilgili söylenmiş anlamlı ve ders verici nitelikteki güzel sözler, alıntılar.

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dinleyen kendisi olur.
Hz. Mevlâna

Ahmakların işgal ettikleri makama yaptıkları kötülüğü, yüz hayvan bir araya gelse yapamaz.
Hz. Mevlâna

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Benim ayağımın altı da müsait, başımın üstü de. Nerede duracağını sen belirle.
Necip Fazıl

Bir insanı işgal ettiği mevki ile değil, göz diktiği mevki ile ölçmelidir.
Tolstoy

Advertisement

Bir insan iktidar mevkiine yükselmeden, kalbi, zekâsı ve muhakeme kudreti hakkında hüküm verilemez.
Sophokles

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Bir insanı lâyık olmadığı yere koymak zulümdür.
Hz Ali

Bir vazifeye sahip olmakla gururlanmak, makamla övünmek faziletli insanlaradır, fakat cahillere şereftir.
Ahi

Bir memlekette ayaklar baş olursa, başlar ayaklar altında kahrolur.
Hz Ali

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Advertisement

“Bu mevkiye neden getirildi?”diye soracaklarına,”neden getirilmedi?”diye sorsunlar.
La Bruyere

Büyük bir mevkide bulunduğunda başın ağrıyacak olsa yüz kişi geçmiş olsuna koşar. Fakat o mevki gidince ölsen kimse cenazene gelmez. Eflatun

Büyük isimler, lâyık olmayanları yükseltecek yerde alçaltır.
La Rochefoucauld

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Büyüklerin makamını isteyen kimsenin hâlini değiştirmesi ve nefsine muhalefet etmesi lâzımdır.
Şah-ı Nakşibendi

Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin.
Reich

En yükseğe erişmek için, en aşağıdan başlayın.
Publius Syrus

İnsan var oturduğu koltuğa değer verir,
Koltuk da var insanın zaafı ile erir.
Ahmet Mahir Peşken

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

İnsan yükseğe çıkınca, pantolonundaki yamanın görünme ihtimâli artar.
Cenap Şehabettin

İnsanları yetki sahibi olduğunda denemelidir, iyilik, kötülükleri ancak öyle ortaya çıkar.
Eflatun

Kendini olduğundan yüksek görmek kadar, olduğundan aşağı görmek de yanlıştır.
Goethe

Advertisement

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Makam, mevki sevgisi; emir vermek, başkanlık yapmak arzusu nefsin arzularındandır. İnsanın nefsi ise Allah ile kul arasında en büyük engeldir.
Yavuz Sultan Selim

Makamla büyümeye çalışması, insanın küçüklüğünün itirafıdır.
Ali Suad

Makamlar insanlara göre değil, insanlar makamlara şeref kazandırır.
La Edri

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Mevki, insanın ya iyiliğini ya da kötülüğünü meydana çıkarır.
Bacon

Mevki kapma ne denli güç olursa olsun, o mevkiye lâyık olmak daha güçtür.
La Bruyere

Mevki ve ikbâlin her ne kadar yüksek olursa olsun. Dikkat et, eteğini kimse öpmesin.
Nabî

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
Aristo

Ne yüksek mevki ile sevin, nede düşkün olduğuna üzül.
Hz. Ali

Advertisement

Saltanat ve tahakküm hırsına kapılanlar, debdebe ve saltanat içinde yaşamış olsalar bile, daima lânetle anılırlar.
Hz. Ali

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Şeyh Edebâli

Yüksek bir mevkiye sahip olmadığından dolayı telaşlanma. Asıl o mevkiye lâyık olup olmayacağından endişe et.
Konfüçyüs

Yüksek bir mevkiye yerleşen alçak bir adamdan daha kötü bir şey olamaz.
Claudius

Makam ve Mevki İle İlgili Sözler

Yüksek mevkiler, her eşyayı büyülten bazı çamlar gibidir. Bu gibi mevkilerde bütün kusurlar, olduklarından büyük görünürler.
Fenelon

Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsiniz; ama biri sürünerek diğeri uçarak çıkmıştır.
Cenap Şehabettin


Leave A Reply