Makbul İbrahim Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Makbul İbrahim Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa hayatı, biyografisi ve dönemi hakkında bilgi.

Makbul İbrahim Paşa

Makbul İbrahim Paşa; Maktul İbrahim Paşa olarak da bilinir (d. y. 1493, Parga [bugün Yunanistan’da] – ö. 15 Mart 1536, istanbul), 1. Süleyman (Kanuni) döneminde (1520-66) önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynayan sadrazamdır.

Yaşamının ilk yıllarına ilişkin ayrıntılı bilgi yoktur. I. Süleyman’ın 1520’de tahta çıkmasından sonra has odabaşı oldu. Belgrad (1521) ve Rodos (1522) seferlerine katıldı. 1523’te Pir Mehmed Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi. Ertesi yıl I. Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan’la evlendi. Aynı yıl Mısır’da düzeni sağlayarak Osmanlı egemenliğini pekiştiren yönetsel ve mali düzenlemeler yaptı. 1526’da Macaristan seferine katıldı ve Petervaradin Kalesi’ni aldı. 1527’de, Anadolu’da çıkan Kalenderoğlu Ayaklanması’nı bastırdı. 1529’da Rumeli beylerbeyliği de kendisine verildi ve geniş yetkilerle seraskerliğe getirildi. İbrahim Paşa aynı yıl Budin’in ele geçirilmesinde önemli rol oynadı. 1532’de başlatılan Avusturya seferinin ardından yapılan barış görüşmelerini (1533) yönetti. Bu görüşmeler sonunda imzalanan bir antlaşmayla Macaristan’ın büyük bölümü Osmanlılara bağlandı. Ekim 1533’te İran üzerine yürüyen İbrahim Paşa, 1534’te Tebriz ve Bağdat’ı aldı. 1536’da İstanbul’da Fransızlarla kapitülasyonlar konusunda ön görüşmeleri yürüttü. Aynı yıl, gücünden kaygılanan I. Süleyman tarafından boğduruldu.


Leave A Reply