Mal İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Mal Geçen Atasözü

0

İçinde mal kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözleri anlamlar ve açıklamaları. Mal hakkında atasözleri ve anlamları

Mal İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Mal İle İlgili Atasözleri

 • *** adamakla mal tükenmez
  yardım sözle değil, gerçekten fedakârlık yapılarak gerçekleştirilir.
 • *** ağanın malı çıkar, uşağın canı
  bir afeti önlemek için işveren malını, işçi de canını feda eder.
 • *** ağlayanın malı gülene hayretmez
  birinden haksız olarak alınan mal, alana yarar sağlamaz.
 • *** akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını
  çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • *** al malın iyisini, çekme kaygısını
  malın iyisini alan, onu tasasız kullanır.
Fazla Mal Göz Çıkarmaz:

ANAFİKİR : Fazla malın kişiye zararı yoktur.

Advertisement

Mal bir değerdir. Daha iyi yaşamak için doğacak ihtiyaçlarımızı giderir. İhtiyaçlar da çeşit çeşittir. Anlık ihtiyaçlar olabileceği gibi, zamanla duyulan ihtiyaçlar da olabilir. İçinde bulunduğumuz durumda ihtiyacımız olmayıp bize fazla gelen malları elden çıkarmamalı. Başka bir zamanda onlara ihtiyaç duyabileceğimizi unutmamalıyız. Ancak ilerde de ihtiyacımızın olmayacağına inandığımız mallarımız varsa, onları elde tutmanın bir anlamı kalmaz, bizim için bir yük sayılır. Onları elden çıkarabiliriz. Bunun yanında fazla mal zararlı değildir deyip de ihtiyaç duymayacağımız malları elde etmek için çalışmak da yararsızdır.

*** arşın malı kantar ile satılmaz
bir nesne için kullanılan ölçü, niteliği ayrı olan başka bir nesne için kullanılamaz.
 • *** artık mal göz çıkarmaz
  ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.
 • *** ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek
  babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır.
 • *** az veren candan, çok veren maldan
  varlıklı olmayan kimsenin yardım veya armağan olarak az şey vermesi büyük fedakârlıktır, varlıklı kimsenin vereceği armağan ve yardımlar fedakârlık sayılmaz.
 • *** baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
  kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı, kendisinin kazandığı maldır.
 • *** babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır
  miras yoluyla mal edinen kimse, onun için ne denli çabalar gösterilip sıkıntı çekildiğini bilemez.
 • *** cana gelecek kaza (zarar) mala gelsin
  zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.
 • *** cana gelecek mala gelsin
  zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.
 • *** cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler
  başkalarının pohpohlamalarına kananlar mallarından ve canlarından olurlar.
 • *** çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz
  bol kazancın içinde yasa dışı elde edilmiş para bulunduğu gibi çok konuşanın sözleri arasında da mutlaka yalan bulunur.
 • *** devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
  en büyük mutluluk ve zenginlik, çocuk sahibi olmak; en gerekli mal, tahıl; en değerli mülk, değirmendir.
 • *** devletin malı deniz, yemeyen domuz
  devlete hıyanet etmeyi sanat hâline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı vardır. Yolunu bulup ondan aşırmayan budaladır.
 • *** dünya malı dünyada kalır
  insan öldüğü zaman malını öbür dünyaya götüremez, bu nedenle gerek kendisi için gerekse hayırlı işler için para harcamaktan kaçınmamalıdır.
*** fazla mal göz çıkarmaz
ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.
 • *** hayırlı evlat neylesin malı, hayırsız evlat neylesin malı
  çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • *** karı malı hamam tokmağıdır
  bir erkek, karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir.
 • *** mal adama hem dost, hem düşmandır
  malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.
 • *** mal canı kazanmaz, can malı kazanır
  insan mal kazanacağım diye sağlığını tehlikeye atmamalıdır.
 • *** mal canın yongasıdır
  insan, malına gelen zarardan, canına gelmişçesine acı duyar.
 • *** mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan
  bu dünya gelip geçicidir, mala mülke fazla değer vermemek gerekir.
 • *** mal melameti örter
  zenginlik, kişinin ayıplarını, kusurlarını kapatır.
 • *** malı ongun olanın adı angın olur
  malından çok ürün alan kişinin adı her yerde anılır.
 • *** malın iyisi boğazdan geçer
  kişinin, yiyemediği malının bir değeri yoktur.
 • *** malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın
  çiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur; bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.
 • *** malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür
  züğürt, yokluk içinde bulunduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.
*** mirî malı balık kılçığıdır, yutulmaz
devlet malı haksız olarak kendine mal edildiğinde rahatça kullanılamaz ve günün birinde hesabı sorulur.
 • *** oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin
  çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • *** pekmez gibi malın olsun, Antakya’dan sinek gelir
  malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı yoktur, onun malına uzak yerlerden bile istekli çıkar.
 • *** sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana
  hakkıyla yararlanılacak bir şeyin meydana gelmesi için birtakım ögelerin bir araya gelmesi gerektir; kişi kendi emeği ile kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir.
 • *** uğru, kalana yanar; mal sahibi gidene
  aynı sonuçtan kimi yarar görür, kimi zarar.
 • *** yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler)
  pintinin yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler, öldükten sonra da mirasçıları bol bol yerler.
 • *** yiğidin malı meydandadır
  çıplak gezmekten hoşlanan ve utanması, sıkılması olmayan kimselerle alay etmek için kullanılan bir söz.
 • *** zenginin malı züğürdün çenesini yorar
  birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.

Mal Canın Yongasıdır:

ANAFİKİR : Mal canın bir parçasıdır.

Yonga, yontulan veya rendelenen bir eşyadan çıkan parçadır. Mal da insanın canının bir parçası kabul edilir. Çünkü mal, insanın emeği, alınteri karşılığında kazanılır. İnsanın malına duyduğu saygı, ona gösterdiği özen kendi kişiliğine duyduğu saygının karşılığıdır. Çünkü kişinin kendisi, o malı elde etmek için harcadığı çabaları, çektiği sıkıntıları biliyordur. Kazandığı o malı da yine kendi canını daha iyi şartlarda yaşatmak için kullanacaktır. Durum böyle olunca, kişinin isteği dışmda malı zarar görünce, çok üzülür. Kendi canından bir parça kopmuş gibi acı duyar. Böyle bir acıyı duymamak için de malını kendi gözü gibi korur.

Yemeyenin Malını Yerler:

ANAFİKİR: Kişi çalışıp kazandığı parayı harcamasını bilmese, kendisinden sonra gelecekler bol bol harcar.

Advertisement

İnsan, ihtiyaçlarını karşılamak, daha rahat bir yaşam sürmek için çalışır, çalışmak zorundadır. Çalışmasının karşılığında kazandığı parayı bu ihtiyaçları için harcamasını bilmelidir. İhtiyaçlara harcanmayan paranın hiçbir değeri yoktur. Kimileri kazandıkları parayı, cimriliklerinden harcamaya kıyamaz, biriktirdikçe biriktirirler. Cimrilikleri yüzünden doğal olan ihtiyaçlarını bile karşılamazlar. Öldüklerinde de bir yığın para ve mal varlığını, istemeseler bile mirasçılarına bırakırlar. Mirasçılar da, onların harcamaya kıyamadığı paraya bol bol harcayarak yaşamın keyfini çıkarırlar.


Leave A Reply